A

Account Manager

Account Manager - Att bygga kundrelationer

Account Manager och affärsutveckling

Administrativ assistent

Administratör

Affärsutvecklare

Alkohol- och drogsamordnare

Arbetsledare

Arbetsmiljösamordnare


B

Barnskötare

Besöksnäring

Boendestödjare - Daglig verksamhet LSS

Butikschef

Butikssäljare

Bygghandel


C

Café

Chef och ledare

Chefsassistent

CHR - Corporate Health Responsibility projektledare

Controller


E

Ekonom

Ekonomiassistent

Ekonomichef Controller

Ekonomichef/Ekonomiansvarig

Elevassistent

Enhetschef - LSS


F

Fabriksarbetare

Forskare och doktorander: Transferable skills

Fotograf

Fältsäljare

Förhandling

Försäljning - Konsulttjänster

Försäljningschef

Försäljningstekniker


G

God man för nyanländ

Gruppchef


H

Handläggare

HR-tjänster

HVB


I

Inköpare och upphandlare

Innesäljare

Internet Traffic Manager

Internutbildare

IT-konsult

IT-säkerhet


J

Journalist

Jurist


K

Kanslist

Key Account Manager

Kommunikatör

Konsult

Konsultchef

Konverteringsspecialist

Koordinator

Kundinsiktssamordnare


L

Lagerarbetare

LEAN Förbättringsledare

Logistiker

LOU specialist

Lärare

Lärare Bas

Löneadministratör


M

Managementkonsult

Marknadschef

Marknadsförare

Mångfaldssamordnare


O

Offentlig upphandlare


P

Parkeringsvakt

Personlig assistent

Platschef

Produktionschef

Professionell konflikthanterare

Projektledare


R

Receptionist

Redovisningsekonom och redovisningsassistent


S

Samordnare mot mutor

Servicetekniker

Sjukvårdspersonal

Skolpersonal - Arbetsmiljö

Skolpersonal - Betygssättning och bedömning

Skolpersonal - Datorkunskaper

Skolpersonal - Elever med funktionsvariationer

Skolpersonal - Hantera akuta och känsliga situationer

Skolpersonal - Inlärning och personlig utveckling

Skolpersonal - Kommunikation

Skolpersonal - Ledarskap

Skolpersonal - SFI

Skolpersonal - Språkintroduktion

Skolpersonal - Säkerhet

Skolpersonal - Värdegrundsarbete och verksamhetsutveckling

SMED - Ställtidsreducerare

Snabbmat

Socionomer och socialsekreterare

Säljare

Säljutvecklare


T

Telesales


U

Undersköterska

Utbildare


V

Vaktmästare

VD

Verksamhetsutvecklare

Vårdare

Vårdbiträde - Äldreomsorg


Ä

Äldreomsorg

Äldreomsorg - Medarbetare