Personlig assistent

Bemötande och kommunikation med anhöriga

Anhörigperspektivet inom personlig assistans