Word 2016 - Fördjupningskurs

Word 2016 - Fördjupningskurs

Data och IT | 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig avancerade tekniker i Word 2016 med vår online fördjupningskurs. Förbättra dina kunskaper och ta din produktivitet till nästa nivå idag.

I Word - Fördjupningskurs får du fördjupa dina kunskaper i ordbehandlingsprogrammet. Utbildningen berör praktiska funktioner som att söka och ersätta text, arbeta med sidbrytningar och textflöde, skapa försättsblad, innehållsförteckning och fotnoter, lägga till bokmärken, kommentarer och lösenordsskydd samt utformning av professionella, enhetliga teman och mallar för att få ut det mesta av Word.

Utbildningen är på fördjupningsnivå och en fortsättning på Word - Grundkurs. I utbildningen ingår även extramaterial.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Word installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: Avancerade funktioner, Dokumentstrukturering, Dokumentformatering, Sidlayout, Typografier, Stilmallar, Mallhantering, Automatisering

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Skapa och använda enhetliga teman och mallar
  • Att lägga till försättsblad
  • Sidbrytningar och textflöde
  • Skapa innehållsförteckning
  • Använda fotnoter
  • Kommentera gemensamma textdokument
  • Sök och ersätt text
  • Lägg till bokmärken
  • Lösenordsskydda dokument
  • Skapa dokumentmallar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Word - Fördjupningskurs

Utbildare Karin Estmark presenterar kursens innehåll och upplägg. I delmomentet finner du även extramaterial med kortkommandon.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

1. Teman

I delmomentet visar Karin hur du kan skapa egna teman i programmet.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

2. Formatmallar

I delmomentet visar Karin hur du kan skapa egna formatmallar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

3. FörsättsbladProva!

I delmomentet tar Karin upp hur du skapar professionella försättsblad till dina dokument.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

4. Sidbrytningar

I delmomentet går Karin igenom inställningarna för sidbrytningar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

5. Innehållsförteckning

I delmomentet visar Karin hur du lägger till en innehållsförteckning i ditt dokument.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

6. Fotnot och slutnot

I delmomentet förklarar Karin skillnaden mellan fotnot och slutnot.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

7. Kommentarer

I delmomentet går Karin in på hur du skapar anteckningar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

8. Sök och ersätt text

I delmomentet går Karin igenom funktionen sök och ersätt text.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

9. Lösenordsskydda dokument

I delmomentet tar Karin upp hur du skyddar dokument genom att lägga till lösenord.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

10. Dokumentmallar

I delmomentet visar Karin hur du skapar dokumentmallar.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. I delmomentet finner du även extramaterial med en lathund.

Utbildare: Karin Estmark
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Word 2016 - Fördjupningskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Word 2016 - Fördjupningskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Word 2016 - Fördjupningskurs 542 1 2370

Kontakt