Värdefull feedback inom näringslivet

Värdefull feedback inom näringslivet

Kommunikation | 51 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mästare på feedback inom näringslivet. Lär dig hur du ger och tar emot värdefull feedback med vår online kurs.

Den här utbildningen vänder sig till dig som är verksam inom svenskt näringsliv och som vill lära dig mer om hur kommunikation och feedback kan främja lärande och inre motivation. Genom utbildningen får du ökad förståelse och medvetenhet kring feedbackens positiva krafter, effekter och uttryckssätt. Genom att ge medarbetare och chefer positiv, ärlig feedback skapar du en gynnsam plattform för självförtroende och självkänsla, vilket främjar positiv inre feedback och i nästa steg ökar det även mottagligheten för korrigerande och utvecklande feedback i dialogform. Feedback handlar om att ge, ta emot och fråga efter feedback. Utbildningen ger dig en teoretisk referensram kring ämnet, tydliga tips samt värdefulla exempel och övningar.

Relevanta nyckelord: 360-graders feedback, Performance management, Feedbackkultur, Feedbacktekniker, Feedbackprocesser, Feedbackverktyg, Feedbackträning, Feedbackkompetens

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

  • Vad handlar värdefull feedback om?
  • Positiv feedback som plattform för självförtroende och självkänsla
  • Skillnaden mellan positiv, negativ, konstruktiv och utvecklande feedback
  • Feedbackforskning inom näringslivet
  • Feedbacksituationer inom näringslivet
  • Tydliga exempel på hur du kan ge, ta emot och fråga efter feedback på ett värdefullt sätt
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Värdefull feedback inom näringslivet

Utbildare Stefan Zell presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

1. Allmänt om feedback

I delmomentet förklarar Stefan värdet av feedback.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

2. Allmän forskning kring feedback

I delmomentet berör Stefan forskning om feedback och dess effekter.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

3. Positiv feedbackProva!

I delmomentet förklarar Stefan begreppen självförtroende och självkänsla.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

4. Hur ger, tar emot och frågar vi efter vi positiv feedback?

I delmomentet förklarar Stefan hur du kan ge, ta emot och fråga efter positiv feedback.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

5. Feedbackforskning inom svenskt näringsliv

I delmomentet berör Stefan feedbackforskning inom näringslivet.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

6. Feedbacksituationer inom svenskt näringsliv

I delmomentet delar Stefan med sig av exempel på feedbacksituationer inom näringslivet.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

7. Allmänna tips till chefer

I delmomentet delar Stefan med sig av allmänna tips för chefer.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

8. Allmänna tips till medarbetare

I delmomentet delar Stefan med sig av allmänna tips för medarbetare.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

9. Uppgift: Positiv feedback från chef till medarbetare

I delmomentet delar Stefan med sig av en uppgift i att ge positiv feedback. Under extramaterialet finner du den här och kommande delmoments uppgifter.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

10. Uppgift: Positiv feedback från medarbetare till chef

I delmomentet delar Stefan med sig av en uppgift i att ge positiv feedback.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

11. Uppgift: Fråga efter positiv feedback

I delmomentet delar Stefan med sig av en uppgift i att fråga efter positiv feedback.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

12. Uppgift: Fråga efter konstruktiv feedback

I delmomentet delar Stefan med sig av en uppgift i att fråga efter konstruktiv feedback.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

13. Uppgift: Ge dig själv positiv och konstruktiv feedback

I delmomentet delar Stefan med sig av en uppgift i att ge dig själv positiv och konstruktiv feedback. Under extramaterialet finner du övningen.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Stefan Zell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 51 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Värdefull feedback inom näringslivet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Värdefull feedback inom näringslivet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Värdefull feedback inom näringslivet 681 1 1505

Kontakt