Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln

Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln

Ekonomi | 14 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen riktar sig till dig som driver ett aktiebolag och är ensam anställd i företaget. I utbildningen får du lära dig om förenklingsregeln för aktieutdelning.

Innehåll

  • Allmänt om aktieutdelning
  • Definition av FÅAB
  • Förenklingsregeln

Delmoment

0. Introduktion till kursen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

1. Allmänt om aktieutdelningProva!

I delmomentet berör Benny allmänna aspekter om aktieutdelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

2. Definition av FÅAB

I delmomentet förklarar Benny definitionen av FÅAB.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

3. Förenklingsregeln

I det avslutande delmomentet berör Benny förenklingsregeln.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utdelning i fåmansaktiebolag - Förenklingsregeln 757 1 995.0

Kontakt