Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap

Ledarskap | 4 timmar och 32 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Många är det fina orden. Många är de välskrivna styrdokumenten. Många är diskussionerna. Färre är varje dags görande. Det är många som vet vad de borde göra, men färre som gör vad de vet. Vem vill du vara? I denna utbildning får du inspiration samt modeller, verktyg och tips för att börja agera.

Hur skulle det vara om du genom ökad tillit skapar den trygghet som behövs för att utnyttja organisationens fulla potential och får alla att bli mer delaktiga? Genom tillit lyfter ledaren och medarbetarna varandra, känner motivation, mår bättre och gör rätt saker för att nå verksamhetens mål. Samtidigt utvecklas medarbetarna som individer, får använda sina styrkor samt anta nya utmaningar.

Genom hela utbildningen får du ta del av övningar för att implementera förändringarna stegvis i din organisation.

Relevanta nyckelord: Ledarskap, Tillit, Självstyrande team, Empowerment, Kommunikation, Feedback, Personligt ansvar, Resultat

Publicerad: 2022-12-06

Innehåll

 • Drivkrafter bakom tillitsbaserat ledarskap
 • Tillit och öppenhetsspiralen
 • Vad innebär tillitsbaserad ledning och styrning?
 • Psykologisk trygghet - vad är det?
 • Bli en ledare för en ny tid
 • Ledarskapets kärnfrågor och ledarens tre kärnkompetenser
 • Utforska din ledarskapsram (vision, ledstjärnor, signaler, beslut)
 • Ledarens fem olika roller
 • Skapa dina goda vanor som ledare
 • Sex utmärkande drag för en ledare med tillit
 • Några teorimodeller för att få till en tillitsbaserad ledning och styrning
 • Jaget, laget och uppgiften - roller, attityd, ansvar
 • Lär dig att känna igen fem felfunktioner som sätter krokben för arbete
 • Fyra utmaningar i ledarskapet
 • Motivation, självbestämmandeteorin och feedback
 • Nio vägledande principer för tillitsbaserad ledning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Tillitsbaserat ledarskap

Utbildare Kenth Åkerman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

1. Innehåll och förväntningar

I delmomentet ger Kenth en överblick över utbildningen samt funderar på förväntningar och mål.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

2. Varför tillit?

I delmomentet förklarar Kenth varför tillit är så viktigt.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

3. Övning - Varför tillit?

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om tillit.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

4. Tillitsbaserad ledning och styrning

I delmomentet berör Kenth de bakomliggande faktorerna för tillitsbaserat ledarskap och förklarar hur en ledningsfilosofi med tillit istället för kontroll ser ut samt vilken roll som chefen får.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

5. Övning - Tillitbaserad ledning och styrning

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om tillitbaserad ledning och styrning.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

6. Psykologisk trygghet

I delmomentet tar Kenth upp Googles studie Aristoteles/"snällhetsstudie", om vad som skapar framgångsrika team, och vad psykologisk trygghet innebär.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

7. Ledare för en ny tidProva!

I delmomentet får du reflektera över vad som utmärker en bra ledare. Kenth förklarar lärtrappan som modell för all utveckling samt imposter syndrome och Dunning-Kruger-effekten. Du får även ta del av PRV-modellen för ökad effektivitet.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

8. Övning - Ledare för en ny tid

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om ledarskap.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

9. Ledarskapets kärnfrågor - din ledarskapsram

I delmomentet ser Kenth närmare på ledarskapets kärnfrågor. Du får även möjlighet att fördjupa dig i och reflektera över din ledarstil genom modellen ledarskapsramen.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

10. Övning - Ledarskapets kärnfrågor

I delmomentet får du genomföra en övning om ledarskapets kärnfrågor.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

11. Kärnkompetens och roller

I delmomentet går Kenth in på vad som krävs för att du som chef ska kunna lyfta blicken och undvika att fastna i det operativa. Vidare berör Kenth några av ledarskapets paradoxer och vilka tre kärnkompetenser som blir avgörande. Dår även reflektera själv kring dessa.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

12. Ledarens olika roller

I delmomentet resonerar Kenth kring fem olika roller för en ledare. Du får även konkreta tips kring hur du ska kunna leva upp till dessa.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

13. Övning - Kärnkompetens och roller

I delmomentet får du genomföra en övning om kärnkompetens och roller.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

14. Sex utmärkande drag för en ledare

I delmomentet ser Kenth närmare på sex utmärkande karaktärsdrag som ofta kännetecknar en god ledare.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

15. Jaget, laget, uppgiften

I delmomentet fördjupar Kenth tankarna kring de tre storheten jaget, laget och uppgiften och hur dessa samspelar för att du ska nå framgång.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

16. Övning - Jaget, laget, uppgiften

I delmomentet får du genomföra en övning om jaget, laget och uppgiften.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

17. Finn fem felfunktioner i gruppen

I delmomentet fördjupar och förklarar Kenth de fem felfunktionerna som kan finnas i en grupp, hur frånvaro av tillit får konsekvenser och vad du istället kan göra.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

18. Tro och förväntningar - Pygmalion på jobbet

I delmomentet går Kenth närmare in på vad Rosenthal- eller Pygmalion-effekten innebär, och hur du kan arbeta med den.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

19. Utmaningar

I delmomentet belyser Kenth vilka utmaningar som chefer och ledare kan ha.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

20. Övning - Utmaningar

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om utmaningar.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

21. Motivation

I delmomentet fördjupar Kenth tankarna om motivation samt ser närmare på självbestämmandeteorin.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

22. Övning - Motivation

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om motivation.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

23. Feedback

I delmomentet går Kenth igenom feedback som verktyg och varför feedback på prestation är bättre än feedback på resultatet.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

24. Övning - Feedback

I delmomentet får du genomföra en reflektionsövning om feedback.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

25. Vägledande principer

I delmomentet går Kenth igenom de nio principerna bakom tillitsbaserad ledning och styrning och vad dessa innebär. Sju kommer från Tillitsdelegationen och två tillägg av forskningsledaren Louise Bringselius. Vidare summerar utbildaren kursen samt de verktyg och modeller som har tagits upp.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

26. Extramaterial - Insikten

I delmomentet får du reflektera över vad du har lärt dig och vad du kommer göra annorlunda i ditt ledarskap.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 32 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Tillitsbaserat ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Tillitsbaserat ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Tillitsbaserat ledarskap 1037 1 2375

Kontakt