TAK-OEE

TAK-OEE

Produktion och logistik | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förståelse för TAK-OEE och bli en expert med vår online utbildning. Börja din utbildning idag!

Detta är en kortare version av kursen Effektivitet, förluster och mätetal med fokus på TAK-OEE. I utbildningen får du lära dig att mäta tidseffektivitet och att se potentialen i förlusterna. Du blir även insatt i hur TAK-värdet påverkas av flödet samt hur flödet kan balanseras för att minska förlusterna. I utbildningen ingår övningar och extramaterial.

Ta gärna del av utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar.

Relevanta nyckelord: Produktionsoptimering, Effektivitet, TAK-OEE, Kvalitetskontroll, Processförbättring, Produktionsstyrning, Avbrottstid, Maskinutnyttjande

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Att mäta tidseffektivitet
  • Att finna potentialer och se förluster som möjligheter
  • Att lyfta fram förlustens värde
  • Kapacitet och systemförluster
  • Att mäta och använda TAK-värdet för att öka volymen
  • TAK-värdets påverkan i flödet

Delmoment

0. Introduktion till kursen TAK-OEEProva!

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du mallar.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. TAK-OEE

I delmomentet visar Ronny hur du kan mäta tidseffektivitet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Oplanerad stopptid

I delmomentet förklarar Ronny begreppet oplanerad stopptid närmare.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Kapacitet

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Systemförluster del 1

I delmomentet förklarar Ronny formeln och övningen som han gick igenom i det föregående delmomentet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Systemförluster del 2

I delmomentet ger Ronny exempel på vad du kan göra åt förlusten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Översikt A-värdet

I delmomentet ger Ronny en översiktlig beskrivning av A-värdet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Cykeltider

I delmomentet berör Ronny vad du bör tänka på avseende cykeltider.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Cykeltider samt formel A-värde

I delmomentet går Ronny igenom ytterligare aspekter i checklistan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Värdet samt totala TAK

I delmomentet förklarar Ronny värdet och totala TAK.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

10. Genvägen

I delmomentet delar Ronny med sig av en genväg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

11. TAK i sammanhang del 1

I delmomentet sätter Ronny in TAK i sitt sammanhang och visar hur volymen kan ökas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

12. TAK i sammanhang del 2

I delmomentet ger Ronny ett illustrerande exempel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

13. TAK i sammanhang del 3

I delmomentet påvisar Ronny hur volymen effektivt kan ökas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

14. Vad TAK ger och inte ger del 1

I delmomentet förklarar Ronny begreppet köpt verkningsgrad.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

15. Vad TAK ger och inte ger del 2

I delmomentet ger Ronny ett exempel baserat på egen erfarenhet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

16. TAK-värden i flöden

I delmomentet förklarar Ronny hur TAK-värdet påverkas i flöden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

17. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du utbildarens PDF (från den längre kursen Effektivitet, förluster och mätetal).

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen TAK-OEE och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen TAK-OEE måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
TAK-OEE 717 1 1505

Kontakt