Supported Employment

Supported Employment

Arbetsmarknad | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Supported Employment - En värdegrundsbaserad och välbeprövad metod som framgångsrikt hjälper personer i verksamheter vars mål är att stötta människor in på arbetsmarknaden genom anställning!

I den här utbildningen kommer du att lära dig metoden "Supported Employment". Supported Employment (SE) är en metod som är utarbetad för att stötta personer som av olika skäl har svårt att få, återgå till, och behålla en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Metoden bygger på den så kallade "placera, träna, behålla"-modellen (utifrån engelskans "place, train, and maintain"), där all upplärning och träning ska ske på den arbetsplats där individen ska arbeta. Det är kanske detta som framför allt skiljer Supported Employment från mer traditionella metoder.

I den här utbildningen kommer du bland annat att fördjupa dig i och få övningsuppgifter i de fem stegen som utgör stommen i hur du tillämpar metoden i ditt arbete med klienten. Vi kommer att gå igenom:

Steg 1 - Överenskommelse med klient
Steg 2 - Yrkesprofil
Steg 3 - Jobbsökande
Steg 4 - Arbetsgivarengagemang
Steg 5 - Stöd på och utanför arbetet

Vi lär oss också om den värdegrund metoden vilar på, forskning på resultat av metoden, metodens historia, varianter inspirerade av Supported Employment och slutligen kommer du att få övningsuppgifter.

Vi ser fram emot att få utbilda dig i en framgångsrik metod som inspirerat oss i vårt dagliga arbete.

Publicerad 2024-02-28

Innehåll

  • Bakgrund och historik
  • Värdegrund och förhållningssätt
  • Metodens fem steg
  • Varianter inom metoden
  • Forskning
  • Övningar i metoden

Delmoment

0. Introduktion till kursen Supported Employment

Utbildare Maria Björeman Wittwång och Anna Persdotter presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under kursmaterial finner du utbildarnas presentation.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

1. Bakgrund och historik

I detta delmoment presenterar Maria bakgrunden och historiken bakom metoden Supported Employment.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

2. Värdegrund och förhållningssätt

I det här delmomentet diskuteras grundprinciperna för Supported Employment, en metod som utgår från att alla människor, oavsett deras förutsättningar, kan utföra ett arbete med rätt stöd.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

3. Empowerment

I det här delmomentet diskuteras begreppet "Empowerment", som beskrivs som en process där individer stärker sitt självledarskap, sin tro på sig själva, och sin förmåga att kontrollera sitt liv. Syftet är att stärka individens egenmakt, självkänsla och handlingsförmåga i sin livssituation och framtid.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

4. Coachande förhållningssätt

I det här delmomentet fokuserar utbildaren på den Europeiska unionen för Supported Employment (EUSE) och dess engagemang i att ena medlemmar kring gemensamma värderingar och principer. 

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

5. Metodens fem steg

I det här delmomentet presenteras metodens fem steg i Supported Employment.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

6. Steg 1 - överenskommelse

I det här delmomentet fokuseras det på vikten av deltagarens egen vilja och förmåga inom Supported Employment-metoden. Det egna engagemanget betonas som centralt för att metoden ska vara lyckad och framgångsrik. Deltagarens intressen, tidigare erfarenheter, dolda kompetenser och egenskaper utgör grunden för processen.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

7. Steg 2 - En yrkesprofil

I det här delmomentet behandlas det andra steget inom Supported Employment-metoden, som är "Yrkesprofil". Detta steg innebär en grundlig kartläggning av deltagaren för att skapa en yrkesprofil. Här utforskas vem deltagaren är, vilka resurser och talanger personen har, samt vilket stöd som kan behövas och vad det innebär.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

8. Steg 3 - Jobbsökande

I det här delmomentet fokuseras på det tredje steget i Supported Employment-metoden, vilket innebär att söka en fungerande arbetsplats där det finns en intresserad arbetsgivare. Detta steg bygger på de underlag som tagits fram under de första två stegen och innefattar att hitta en lämplig arbetsplats för deltagaren.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

9. Steg 4 - Arbetsgivarengagemang

I det här delmomentet fokuseras på det fjärde steget i Supported Employment-metoden, som är "Arbetsgivares engagemang". Detta steg betonar vikten av att arbetsgivare är medvetna om deltagarens svårigheter och aktivt deltar i att anpassa arbetsuppgifter efter deltagarens förutsättningar.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

10. Steg 5 - Stöd på och utanför arbetet

I det här delmomentet fokuseras på det femte steget i Supported Employment-metoden, som är "Stöd på och utanför arbetsplatsen". Här betonas vikten av individanpassat stöd på arbetsplatsen, som är avgörande för att deltagaren ska kunna behålla sin anställning på lång sikt.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

11. Varianter inom metoden SE

I det här delmomentet har vi fått en inblick i olika varianter som har vidareutvecklats utifrån metoden Supported Employment. De olika inriktningarna som inspirerats av Supported Employment har vidareutvecklats för att individen skall uppnå sina specifika målsättningar i att finna, få och behålla ett arbete.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

12. Forskning

I detta avsnitt går utbildaren igenom en sammanställning av forskningsresultat om Supported Employment och IPS-metoden. Det betonas att det finns en omfattande mängd forskning på området, med över 1700 artiklar funna genom universitetets sökmotor.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

13. Övningar tal, text och word dokument

Under kursmaterial hittar du övningarna.

Utbildare: Maria Björeman Wittwång
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

14. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildarna kursen.

Utbildare: Anna Persdotter
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Supported Employment och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Supported Employment måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Supported Employment 1137 1 1995

Kontakt