SMED - Reducera ställtider

SMED - Reducera ställtider

Produktion och logistik | 1 timme och 24 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Fördjupa dina kunskaper om SMED med vår utbildning online. Du lär dig hur du använder SMED-metoden för att reducera ställtider och öka produktiviteten. Börja din utbildning idag!

I den här utbildningen får du lära dig om förbättringsverktyget SMED och hur du använder det för att effektivisera inom din verksamhet. SMED används för att reducera ställtider och nyttja befintliga investeringar, maskiner och personalstyrka effektivare. SMED är ett verktyg inom LEAN och många ser SMED som ett komplement och fördjupning till 5S och som ett fristående verktyg riktat mot att minska ställtider.

Utbildningen vänder sig både till ledare och medarbetare som behöver bli insatta i arbetet med SMED.

Relevanta nyckelord: Produktion, SMED, Ställtider, Lean Production, Effektivisering, Produktionsprocess, Förbättringsarbete, Produktionsutveckling

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad är verktyget SMED?
  • Separering av yttre från inre omställning
  • Optimering av inre omställning
  • Optimering av yttre omställning
  • Parallellisering som effektiviserar
  • Automatisering
  • Praktisk arbetsgång - att komma igång med SMED

Delmoment

0. Introduktion till kursen SMED

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar bakgrunden till SMED.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

1. Vad är SMED?Prova!

I delmomentet förklarar Ronny de sju delarna inom verktyget SMED.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

2. Separering av yttre från inre omställning

I delmomentet förklarar Ronny hur du delar upp aktiviteter utifrån vilka som pågår medan maskinen producerar eller står stilla.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

3. Fästanordningar

I delmomentet ger Ronny exempel på olika skruvar och dess egenskaper.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 21 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

4. Verktyg

I delmomentet går Ronny igenom vad som är viktigt att tänka på avseende verktyg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 20 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

5. Yttre omställning

I delmomentet går Ronny in på optimering av yttre omställning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

6. Parallellisering

I delmomentet ger Ronny exempel på hur parallellisering kan effektivisera arbetet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

7. Automatisering

I delmomentet delar Ronny med sig av tips kring automatisering.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

8. Praktisk arbetsgång

I delmomentet går Ronny igenom hur du arbetar praktiskt med SMED-verktyget.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Ronny kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 24 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen SMED - Reducera ställtider och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen SMED - Reducera ställtider måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
SMED - Reducera ställtider 325 1 1830

Kontakt