Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll

Arbetsmiljö och säkerhet | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbilda dig om skyddsombudets roll och ansvar med vår utbildning online. Få kunskap om dina rättigheter och skydd i arbetslivet. Kom igång med utbildning online.

I den här utbildningen får du lära dig hur skyddsombud utses på arbetsplatsen och vilket ansvar som rollen innebär. Du får även lära dig om skyddsombudets uppgifter, rättigheter och skyldigheter, hur skyddsstopp går till och vilka olika typer av skyddsombud som finns. Under utbildningens gång får du genomföra övningar.

Relevanta nyckelord: Arbetsmiljölagstiftning, Skyddsombud, Arbetsmiljöansvar, Arbetstagares medverkan, Arbetsmiljöpolicy, Riskbedömning, Handlingsplan, Skyddsåtgärder

Publicerad: 2020-12-18

Innehåll

  • Bakgrund
  • Hur ett skyddsombud utses
  • Ansvar och roller på arbetsplatsen
  • Olika typer av skyddsombud
  • Skyddsombudets uppgifter
  • Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter
  • Skyddsstopp och en arbetsmiljöfrågas väg
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Övningar
  • Lästips

Delmoment

0. Introduktion till kursen Skyddsombudets roll

Utbildare Malin Burman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Bakgrund

I delmomentet går Malin igenom bakgrunden till skyddsombudsrollen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Hur utses ett skyddsombud?Prova!

I delmomentet förklarar Malin hur det går till när ett skyddsombud utses.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Övning

I delmomentet delar Malin med sig av en övning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Ansvar och roller på arbetsplatsen

I delmomentet tar Malin upp ansvar och roller på arbetsplatsen.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Olika typer av skyddsombud

I delmomentet förklarar Malin vilka olika typer av skyddsombud som finns.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Övning

I delmomentet delar Malin med sig av en övning.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Skyddsombudets uppgifter

I delmomentet går Malin igenom skyddsombudets uppgifter.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

8. Skyddsombudets rättigheter och skyldigheter

I delmomentet förklarar Malin vilka skyldigheter och rättigheter som skyddsombudet har.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

9. Skyddsstopp och en arbetsmiljöfrågas väg

I delmomentet förklarar Malin vad skyddsstopp innebär.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

10. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

I delmomentet går Malin igenom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Utbildare: Malin Burman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

11. Praktisk övningsuppgift

I delmomentet delar Malin med sig av en praktisk övningsuppgift.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

12. Summering av kursen och lästips

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av lästips. Under extramaterial finner du ett exempel på en 6:6A-framställan.

Utbildare: Malin Burman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Skyddsombudets roll och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Skyddsombudets roll måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Skyddsombudets roll 833 1 1830

Kontakt