SharePoint Online - Office 365

SharePoint Online - Office 365

Data och IT | 26 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Med en gruppwebbplats i SharePoint Online kan du och ditt team ta del av information via nyhetsinlägg och använda gruppwebbplatsen för att lagra filer, samarbeta och hantera listor med information.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Innehåll

  • Skapa gruppwebbplats
  • Skapa listor
  • Skapa dokumentbibliotek
  • Lägga till applikationer
  • Skapa nyhetsinlägg

Delmoment

0. Introduktion till kursen SharePoint Online - Office 365

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

1. Gruppwebbplats och kommunikationswebbplats

I delmomentet går Peter igenom gruppwebbplats och kommunikationswebbplats.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

2. Skapa ett eget dokumentbibliotekProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett eget dokumentbibliotek.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

3. Lägg till egna kolumner, ange egna värden och filtrera

I delmomentet tar Peter upp hur du lägger till egna kolumner, anger egna värden och filtrerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

4. Skapa vyer för dig och ditt team

I delmomentet visar Peter hur du skapar vyer för dig och ditt team.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

5. Skapa mappar och flytta filer

I delmomentet visar Peter hur du skapar mappar och flyttar filer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

6. Ta bort enskilda dokument och dokumentbibliotek från navigeringsfältet

I delmomentet visar Peter hur du tar bort enskilda dokument och dokumentbibliotek från navigeringsfältet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

7. Skapa listor och få koll på ditt Team

I delmomentet tar Peter upp hur du skapar listor och får koll på ditt Team.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

8. Skapa nya sidor

I delmomentet tar Peter upp hur du skapar nya sidor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

9. Upptäck och lägg till fler applikationer

I delmomentet berör Peter hur du upptäcker och lägger till fler applikationer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

10. Lägg till fler medlemmar på din gruppwebbplats

I delmomentet visar Peter hur du lägger till fler medlemmar på din gruppwebbplats.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

11. Nyhetsinlägg och nyhetslänk

I delmomentet tar Peter upp nyhetsinlägg och nyhetslänk.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

12. Bädda in från Microsoft Stream

I delmomentet visar Peter hur du bäddar in från Microsoft Stream.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

13. Fler sidinställningar

I delmomentet visar Peter fler sidinställningar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 26 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen SharePoint Online - Office 365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen SharePoint Online - Office 365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
SharePoint Online - Office 365 788 1 995.0

Kontakt