Service när den är som bäst

Service när den är som bäst

Service | 2 timmar

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en proffs på din bransch med vår toppklass online utbildning. Få en konkurrenskraftig fördel - kom igång med utbildning online!

Alla i ett serviceyrke behöver fylla på med inspiration och nya verktyg. Den här utbildningen vänder sig till dig som på något sätt arbetar med kunder, patienter, leverantörer, användare eller vad vi kallar våra kunder för. Du som mest arbetar med interna kollegor kommer också få mängder att användbara tips under utbildningen. Tipsen är direkt användbara i ditt arbete och det roliga är att de är lika användbara i ditt privatliv.

Relevanta nyckelord: Kommunikation, Service, Kundbemötande, Feedback, Coaching

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

 

Innehåll

  • Kommunikation och service
  • Olika synsätt på service
  • Om att göra det lilla extra
  • Se värdet i din yrkesroll
  • Förstå vikten av första intryck
  • Utforska begreppet karisma och dess koppling till positivitet och energi
  • Undvik kommunikationsfällor
  • Bemöta och behandla kunder utifrån deras önskemål och behov
  • Reflektera över det roliga i jobbet och skapa en positiv arbetsmiljö
  • Reflektera över förändringar i relationer och arbetssituationer över tid

Delmoment

0. Introduktion - Vad är service, egentligen?

Välkommen! Detta delmoment är en introduktion till utbildningen.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

1. Varför valde du ditt jobb och vad är det som är roligast med ditt jobb?

I detta delmoment reflekterar vi över vad som är roligast med våra jobb. Varför valde vi att jobba med service eller blev det bara så?

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

2. Vad jobbar du som?

I detta delmoment diskuteras vikten av att se värdet och nyttan i ens yrkesroll och hur man kan jobba på ett mer engagerande och positivt sätt för att skapa intresse och stolthet.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

3. Vem vill du vara?

I detta delmoment får du reflektera över om du vill vara en i mängden, eller sticka ut som en stjärna på arbetsplatsen.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

4. Nöjd kund – ska det vara allt?

I detta delmoment betonas vikten av att gå från att ha "nöjda" kunder till att skapa "wow" kunder genom att göra små saker som erbjuder något extra och överträffar kundernas förväntningar. Detsamma gäller för att skapa glada medarbetare som är mer än bara nöjda.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

5. Var det bättre förr?

I detta delmoment går vi igenom hur relationer och arbetssituationer kan förändras över tid. Du uppmanas att fundera över om det faktiskt var bättre förr eller om det är situationen som var bättre.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

6. Blir vi bättre med tiden?

I detta delmoment diskuteras vikten av att inte förlita sig enbart på erfarenhet, utan att vara öppen för att lära sig av yngre kollegor, engagera sig och hitta nya sätt att förbättra kundbemötandet.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

7. Sanningens ögonblick

Här diskuteras"sanningens ögonblick" i kundservice och hur automatisering kan leda till färre sådana ögonblick.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

8. Vi skapar intryck och lämnar avtryck hela tidenProva!

I detta delmoment diskuteras betydelsen av första intryck och hur de påverkar vår kommunikation och relationer. Vi förklarar hur olika faktorer som kroppsspråk, gester, röstton och tempo kan påverka det intryck vi gör på andra.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

9. Vilken energi vill du förmedla?

I detta delmoment diskuteras begreppet karisma och dess koppling till positivitet och energi. Vi utforskar ifall det är möjligt att lära sig bli mer karismatisk och betonar vikten av närvaro, intresse och lyhördhet som karaktäristiska egenskaper hos karismatiska människor.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

10. Hitta kittet när det inte fungerar!

I detta delmoment diskuteras hur våra uppfattningar om människor kan förändras över tid, både på en professionell och personlig nivå, utifrån värderingar, gemensamma intressen, och även gemensamma fiender.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

11. Vad krävs av mig?

Det är viktigt att kombinera både hjärna (fackkunskap) och hjärta (bemötande) för att leverera bra service. Vi ska gå igenom hur ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men omfattande kunskap kan inte kompensera för dåligt bemötande.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

12. Att lyssna för att förstå!

I detta delmoment diskuteras vikten av att verkligen lyssna på och förstå kunder (eller andra människor) man interagerar med. Vi belyser också olika fällor och beteenden som kan hindra effektiv kommunikation.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

13. Det finns en människa där bakom

I detta delmoment diskuteras vikten av att se, höra, förstå och bekräfta varje individ vi betjänar inom våra yrken, oavsett tidstryck och stress. Det är inte bara "kunder" vi betjänar, utan människor, och att kvaliteten i vår service kan försämras om vi inte upprätthåller detta perspektiv.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

14. Behandla olika olika

I detta delmoment går vi igenom vikten av att behandla och bemöta andra på det sätt de vill bli behandlade, vilket kräver en djupare förståelse för individen och anpassning till respektive situation.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

15. Kunden har alltid rätt?

I detta delmoment diskuteras begreppet "kunden har alltid rätt". Vi ska undersöka varför detta uttryck är missvisande. Vi ska också gå igenom vikten av att respektera och beakta kundens upplevelser samt att reflektera över vår egen roll i att skapa dessa upplevelser.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

16. Hur vet du att du gör ett bra jobb?

I detta delmoment diskuteras vikten av att få "dricks" i form av beröm och positiv feedback från kunder som en indikation på bra arbete, och betonar att denna "dricks" bör spridas internt för att uppmuntra goda arbetsprestationer.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

17. Man kan inte alltid vara på topp!

I detta delmoment diskuteras hur dåliga dagar är oundvikliga, men betonar vikten av att försöka minimera deras påverkan på kunder och kollegor.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

18. Jag är på scen!

I detta delmoment diskuteras den amerikanska kundservicekulturen, särskilt inom Disney World, där begreppet "gäst" används för att hänvisa till kunder och "on stage" för att beteckna när anställda interagerar med kunderna.Detta sätt att tänka kan öka kundnöjdheten och förbättra arbetstagarens inställning.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

19. Uppsummering

Vi avslutar utbildningen genom att betona vikten av att vara medveten om det avtryck man lämnar och att sträva efter att skapa extraordinära kundmöten.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Service när den är som bäst och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Service när den är som bäst måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Service när den är som bäst 1090 1 2585

Kontakt