Processförsäljning

Processförsäljning

Sälj och marknad | 1 timme och 4 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig effektiva strategier för processförsäljning genom vår onlineutbildning. Öka dina resultat redan idag.

Processförsäljning handlar om att förstå hur du kan skapa stora affärer genom att identifiera problem, vilka som kan lösa dessa och hur ni tjänar pengar tillsammans. I utbildningen får du lära dig att upprätta samarbeten utan att vara en stor spelare genom att förstå din roll som innovatör/idéhavare och vilka som behöver vara med för att hjälpa dig att ta din idé till verklighet.

Relevanta nyckelord: Säljprocessen, Kundernas behov, Värdeskapande, Kundrelationer, Kundorientering, Försäljningsteknik, Förhandlingsstrategier, Kundanalys

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Vad är en process?
  • Hur hittar du problem?
  • Hur löser du problem?
  • Var gränslös
  • Hur löser din produkt eller tjänst andras problem?
  • Hur gör du en kund till en partner?
  • Jobba utan att bli spretig
  • Träning och resultat

Delmoment

0. Introduktion till kursen Processförsäljning

Utbildare Rasmus Biasi presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

1. Vad är en process?

I delmomentet förklarar Rasmus vad en process är.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

2. Hur hittar du problem?

I delmomentet tar Rasmus upp hur du hittar problem.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

3. Hur löser du problem?

I delmomentet berör Rasmus problemlösning.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

4. Var gränslös

I delmomentet förklarar Rasmus varför du bör vara gränslös.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

5. Hur löser din produkt eller tjänst andras problem?Prova!

I delmomentet berör Rasmus vikten av att din produkt eller tjänst löser andra människors problem.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

6. Hur gör du en kund till en partner?

I delmomentet visar Rasmus hur en kund kan bli en partner.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

7. Jobba utan att bli spretig

I delmomentet förklarar Rasmus hur du kan jobba utan att bli spretig.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

8. Hur kan du träna på detta?

I delmomentet förklarar Rasmus hur du kan träna på processförsäljning.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

9. Vad är det som gör att detta fungerar?

I delmomentet förklarar Rasmus vad det är som gör att processförsäljning fungerar.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

10. När kan du förvänta dig resultat?

I delmomentet berör Rasmus resultat.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

11. Varför är det viktigt för säljledning?

I delmomentet förklarar Rasmus varför det är viktigt för säljledningen.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

12. Använder du tekniken som är till din fördel?

I det avslutande delmomentet uppmanar utbildaren dig att dra nytta av tekniken som du har fått lära dig.

Utbildare: Rasmus Biasi
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Processförsäljning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Processförsäljning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Processförsäljning 910 1 2370

Kontakt