Personligt ledarskap

Personligt ledarskap

Ledarskap | Personlig utveckling | 3 timmar och 28 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Detta är onlineversionen av Kenth Åkermans Mera Flyt - Motivation och arbetsglädje.

Personligt ledarskap är ett gediget utbildningsprogram som är framtaget för dig som vill utvecklas som människa och bli bättre på att uppfylla dina mål. Utbildningen skapar förståelse för graden av förändringsnivåer genom Robert Dilts modell och lär dig hur du själv kan skapa framgång genom dina känslomässiga tillstånd och rätt fokus.

Du får genom hela utbildningen ta del av egna träningsprogram och övningar för att implementera förändringarna stegvis i din vardag.

Publicerad: 2016-06-30
Uppdaterad/Granskad 2022-11-11

Innehåll

 • Att definiera framgång
 • Att skapa framgång och ta sig från nuläge till önskeläge
 • Fokus, vision, motivation och mål
 • Hjärnans fyra förmågor
 • Vad skapar flyt?
 • Robert Dilts förändringsnivåer
 • Känslomässiga tillstånd som skapar framgång
 • Att skapa en egen spelplan
 • Att sätta lång- och kortsiktiga mål
 • Att sätta problemlösande mål
 • Övningar

Delmoment

1. Introduktion till kursen Personligt ledarskap - Framgångsprinciper

Utbildare Kenth Åkerman presenterar kursens innehåll och upplägg samt går igenom framgångsprinciper. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

2. Block 1 - Kraftkontrollen del 1

I delmomentet delar Kenth med sig av tre övningar som höjer självkänslan.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

3. Block 1 - Kraftkontrollen del 2

I delmomentet berör Kenth hur du gör för att ta dig från nuläge till önskeläge.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

4. Block 1 - Kraftkontrollen del 3

I delmomentet går Kenth igenom fyra viktiga steg.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

5. Block 2 - Personligt ledarskap del 1

I delmomentet går Kenth in på fokus och drivkrafter.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

6. Block 2 - Personligt ledarskap del 2

I delmomentet går Kenth in på motivation.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

7. Block 2 - Personligt ledarskap del 3

I delmomentet tar Kenth upp hjärnans fyra förmågor.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

8. Block 2 - Personligt ledarskap del 4

I delmomentet fortsätter Kenth exemplet med optimisten och pessimisten.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

9. Block 3 - Ditt recept för mer flyt del 1Prova!

I delmomentet går Kenth in på vikten av goda relationer.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

10. Block 3 - Ditt recept för mer flyt del 2

I delmomentet går Kenth igenom Robert Dilts modell med förändringsnivåer.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

11. Block 3 - Ditt recept för mer flyt del 3

I delmomentet tar Kenth upp utmaningar och hur du når flyt.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

12. Block 4 - Tillstånd för framgång

I delmomentet delar Kenth med sig av övningar och reflektioner kring känslomässiga tillstånd.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

13. Block 5 - Skapa din egen spelplan del 1

I delmomentet berör Kenth hur du uppnår dina visioner.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

14. Block 5 - Skapa din egen spelplan del 2

I delmomentet berör Kenth det viktigaste som du bär med dig.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

15. Block 5 - Skapa din egen spelplan del 3

I delmomentet delar Kenth med sig av en övning i att inte lägga energi på fel människor och situationer.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

16. Block 6 - Nå dina mål del 1

I delmomentet tar Kenth upp betydelsen av att sätta mål som löser problem.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

17. Block 6 - Nå dina mål del 2

I delmomentet får du ta del av en övning i målsättning.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

18. Block 6 - Sätt dina mål del 3

I delmomentet berör Kenth lång- och kortsiktiga mål.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

19. Block 6 - Nå dina mål del 4

I delmomentet går Kenth igenom framgångsformeln.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

20. Block 7 - Fortsatt framgång del 1

I delmomentet tar Kenth upp vikten av mål, visioner, meningsfulla sysselsättningar och nära relationer.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

21. Block 7 - Fortsatt framgång del 2

I delmomentet delar Kenth med sig av tips för att komma igång.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

22. Block 7 - Fortsatt framgång del 3

I delmomentet talar Kenth om uppfyllande av mål.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

23. Block 7 - Fortsatt framgång del 4

I det avslutande delmomentet summerar Kenth kursen och delar med sig av några sista råd.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

24. Bonusmaterial - Intervju med Kenth Åkerman

I bonusmaterialet får du ta del av en intervju med utbildaren.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

25. Bonusmaterial - Mål och fokus

I bonusmaterialet får du ta del av övningar i mål och fokus.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

26. Bonusmaterial - Framgångsrik coachning

I bonusmaterialet får du lära dig om framgångsrik coachning.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

27. Bonusmaterial - Coacha dig själv

I bonusmaterialet får du lära dig mer om att coacha dig själv.

Utbildare: Kenth Åkerman
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 28 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Personligt ledarskap och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Personligt ledarskap måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Personligt ledarskap 317 1 1695

Kontakt