Pedagogik - 20 konkreta råd

Pedagogik - 20 konkreta råd

Skola och pedagogik | 38 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på pedagogik med vår grundkurs för lärare online. Lär dig de viktigaste kunskaperna för att bli en duktig lärare.

Att vara pedagog och lärare är ett ledarskapsyrke. I den här utbildningen får du ta del av 20 konkreta råd om ledarskap, undervisning, studiemetoder, arbetsro, relationer och att skapa förtroende hos dina elever.

Utbildningen vänder sig till alla pedagoger, från förskola till universitet, och passar både nya och erfarna lärare som vill utveckla sin undervisning och sina relationer till eleverna. Detta är onlineversionen av John Steinbergs klassiska utbildning 20 råd till nya pedagoger.

Relevanta nyckelord: Lärandeteori, Pedagogisk psykologi, Didaktik, Klassrumsledarskap, Differentierad undervisning, Bedömning och betygssättning, Planering och genomförande av undervisning, Utvärdering och reflektion

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Trygg, lugn och säker lärmiljö
 • Att vara vikarie eller nyanställd
 • Pedagogens och skolans skyldigheter
 • Lärarrollen
 • En ledare som eleverna vill följa
 • Att vinna elevernas förtroende
 • Inflytande utan maktutövande
 • Vad sker i mötet mellan lärare och elev?
 • Förberedelser och rutiner
 • Spelregler och uppmärksamhet
 • Effektivare grupparbeten
 • Gemenskap i klassen
 • Gemenskap i kollegiet

Delmoment

1. Introduktion till kursen Pedagogik - Grundkurs för lärare och råd 1

Utbildare John Steinberg presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte och delar med sig av sitt första råd.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

2. Råd 2-3

I delmomentet delar John med sig av sitt andra och tredje råd.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

3. Råd 4

I delmomentet tar John upp sitt fjärde råd.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

4. Råd 5-7Prova!

I delmomentet går John igenom det femte, sjätte och sjunde rådet.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

5. Råd 8

I delmomentet berör John det åttonde rådet.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

6. Råd 9-11

I delmomentet går John igenom sitt nionde, tionde och elfte råd.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

7. Råd 12-13

I delmomentet delar John med sig av sitt tolfte och trettonde råd.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

8. Råd 14-15

I delmomentet tar John upp det fjortonde och femtonde rådet.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

9. Råd 16-18

I delmomentet lyfter John fram det sextonde, sjuttonde och artonde rådet.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

10. Råd 19-20 och summering av kursen

I det avslutande delmomentet berör John det nittonde och tjugonde rådet och summerar kursen.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Pedagogik - 20 konkreta råd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Pedagogik - 20 konkreta råd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Pedagogik - 20 konkreta råd 641 1 1250

Kontakt