Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR

Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR

Vård och omsorg | 22 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om effektiv rapporteringsstöd inom vård och omsorg med vår utbildning online. Förbättra din kunskap idag och bli en viktig spelare i branschen.

Utbildningen i säker rapportering tar upp hur du kan jobba med ett rapporteringsstöd och hur du på ett patientsäkert sätt rapporterar en händelse till sjuksköterska, fysioterapeut och/eller arbetsterapeut, genom kommunikationsmodellen SBAR.
Utbildningen tar även upp hur du kan kontrollera vitala parametrar, det vill säga de livsviktiga kroppsfunktionerna, och hur du kan använda dig av skattningsskalor och riskbedömningsinstrument.

Syftet med utbildningen är att ge ökade kunskaper kring säker rapportering av olika symptom och besvär som kan drabba personer som du möter, till sjuksköterska  fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. Utbildningen ger dig kunskaper och verktyg som du som omvårdnadspersonal har nytta av i ditt viktiga arbete.

Relevanta nyckelord: Datahantering, Rapporteringssystem, Kvalitetsuppföljning, Verksamhetsanalys, Styrning och ledning, Patientsäkerhet, Lagstiftning, Informationshantering, SBAR

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Vad är rapporteringsstöd och hur fungerar det?
  • Att kontrollera vitala parametrar
  • Riskbedömning och smärtskattningsinstrument
  • Rapportering enligt SBAR

Delmoment

0. Introduktion till kursen Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR

Utbildare Emma Grundström presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

1. Vad är rapporteringsstöd?

I delmomentet förklarar Emma vad rapporteringsstöd är.

Utbildare: Emma Grundström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

2. Vitala parametrarProva!

I delmomentet förklarar Emma vilka kroppsfunktioner som utgör de vitala parametrarna och hur dessa kontrolleras.

Utbildare: Emma Grundström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

3. Riskbedömning och smärtskattningsinstrument

I delmomentet går Emma igenom olika instrument för smärtskattning och riskbedömning.

Utbildare: Emma Grundström
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

4. Rapportering enligt SBAR

I delmomentet förklarar Emma innebörden av SBAR.

Utbildare: Emma Grundström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Emma Grundström
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 22 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Patientsäkert rapporteringsstöd och SBAR 1000 1 1830

Kontakt