Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs

Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här utbildningen lär du dig att arbeta systematiskt och effektivt med omvärldsanalys. Genom att kombinera beprövade metoder med nya IT-verktyg skapar du plattformar för hur du sorterar i informationsbruset och strukturerar dina trendspaningar. Du tränar upp förmågan att tidigt upptäcka nya trender liksom att analysera konsekvenser och på ett tilltalande sätt sammanställa resultaten. Målet med utbildningen är att du själv ska kunna skapa en effektiv och smidig process för din organisations omvärldsanalys.

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Olika typer av omvärldsanalys
 • Definitioner av begrepp
 • PESTEM-modellen
 • Att hitta trender
 • Hur formas trender?
 • Värdering och prioritering
 • Trendfördjupning
 • Konsekvensanalys
 • Trendnivåer
 • Strukturering av trender
 • Verktyg för insamling
 • Kommunikation av omvärldsanalys
 • Tips och fallgropar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs

Utbildare Peter Siljerud presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

1. Olika typer av omvärldsanalys

I delmomentet går Peter igenom olika sorters omvärldsanalyser.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

2. Definition av trend och tendens

I delmomentet definierar Peter trend och tendens.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

3. Målsättning

I delmomentet berör Peter målsättning.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

4. PESTEM-modellenProva!

I delmomentet går Peter igenom PESTEM-modellen.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

5. Att hitta trender

I delmomentet berör Peter hur du kan gå tillväga för att hitta trender.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

6. Hur formas trender?

I delmomentet går Peter in på hur trender formas.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

7. Exponentiella trender

I delmomentet tar Peter upp exponentiella trender.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

8. Paradigmskiften

I delmomentet berör Peter paradigmskiften.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

9. Värdering och prioritering

I delmomentet berör Peter värdering och prioritering.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

10. Namngivning av trender

I delmomentet berör Peter namngivning.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

11. Trendfördjupning

I delmomentet går Peter in på trendfördjupning.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

12. Konsekvensanalys

I delmomentet går Peter igenom konsekvensanalys.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

13. Trendnivåer

I delmomentet berör Peter trendnivåer.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

14. Strukturering av trender

I delmomentet går Peter igenom strukturering av trender.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

15. Gratisverktyg för insamling

I delmomentet går Peter igenom gratisverktyg.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

16. Kommersiella verktyg för insamling

I delmomentet går Peter igenom kommersiella verktyg.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

17. Kommunikation av omvärldsanalys

I delmomentet går Peter igenom hur du kan kommunicera avseende omvärldsanalys.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

18. 10 tips för trendspaning

I delmomentet delar Peter med sig av tips.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

19. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Siljerud
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Omvärldsanalys och trendspaning - Grundkurs 1081 1 2135

Kontakt