Nutrition och kostråd för äldre

Nutrition och kostråd för äldre

Vård och omsorg | Äldreomsorg | 1 timme och 50 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på nutrition och kostråd för äldre genom vår online-utbildning.

Sveriges befolkning blir allt äldre och fler drabbas av undernäring på grund av stigande ålder och sjukdom. Ungefär var tredje äldre person på sjukhus och äldreboenden lider av undernäring och mörkertalet samt riskzonen för att drabbas av undernäring är mycket stor.

Utbildningen Nutrition och kostråd för äldre riktar sig till dig som är undersköterska, sjuksköterska, läkare eller paramedicinsk personal som dietist eller logoped. Oavsett om du arbetar på vård- och omsorgsboende, inom hemtjänsten, på vårdcentral eller på sjukhus får du värdefull kunskap om nutrition för äldre. Hur gör du en bedömning av en persons nutritionsstatus? Hur vet du om en patient eller boende är undernärd och behöver särskilda åtgärder?

Utbildningen går igenom allt ifrån hur du räknar på energi- och proteinbehov för äldre till hur du tar upp kostråd och nutritionsbehandlingar för några av de vanligaste och största sjukdomarna som drabbar äldre såsom benskörhet, demenssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt tugg- och sväljsvårigheter.

Relevanta nyckelord: Proteiner, Vitaminer, Mineraler, Kostrekommendationer, Kostanpassning, Näringslära, Kosthållning, Vattenbalans

Publicerad: 2020-02-07

Innehåll

  • Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit
  • Nattfasta och beräkning av energibehov
  • Osteoporos, D-vitamin och kalciumbehov
  • Protein för äldre
  • Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar
  • Dysfagi, näringsdrycker och olika kostkonsistenser
  • Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar

Delmoment

0. Introduktion till kursen Nutrition och kostråd för äldre

Utbildare Jasmin Matinzadeh presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

1. Block 1: Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit - Vad är geriatrik och geriatrisk nutrition?

I delmomentet förklarar Jasmin vad geriatrik och geriatrisk nutrition innebär.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

2. Block 1: Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit - Undernäring

I delmomentet berör Jasmin undernäring.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

3. Block 1: Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit - Nutritionsbehandling

I delmomentet går Jasmin in på nutritionsbehandling.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

4. Block 1: Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit - Kostråd vid låg aptitProva!

I delmomentet tar Jasmin upp kostråd vid låg aptit.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

5. Block 1: Geriatrik och nutrition, undernäring hos äldre, kostråd vid låg aptit - Frukt och grönt vid låg aptit

I delmomentet tar Jasmin upp vikten av frukt och grönt vid låg aptit.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

6. Block 2: Nattfasta och beräkning av energibehov - Nattfasta

I delmomentet tar Jasmin upp nattfasta.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

7. Block 2: Nattfasta och beräkning av energibehov - Beräkning av energibehov

I delmomentet tar Jasmin upp beräkning av energibehov.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

8. Block 3: Protein för äldre - Protein för äldre

I delmomentet tar Jasmin upp protein för äldre.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

9. Block 3: Protein för äldre - Proteinrik mat

I delmomentet berör Jasmin proteinrik mat.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

10. Block 3: Protein för äldre - Beräkning av proteinbehov

I delmomentet går Jasmin in på beräkning av proteinbehov.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

11. Block 4: Osteoporos, D-vitamin och kalciumbehov - Benskörhet

I delmomentet tar Jasmin upp benskörhet.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

12. Block 4: Osteoporos, D-vitamin och kalciumbehov - Samverkan kalcium och D-vitamin

I delmomentet visar Jasmin samverkan mellan kalcium och D-vitamin.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

13. Block 4: Osteoporos, D-vitamin och kalciumbehov - D-vitamin-rekommendationer och dagsintag

I delmomentet tar Jasmin upp D-vitamin-rekommendationer och dagsintag.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

14. Block 4: Osteoporos, D-vitamin och kalciumbehov - Kalcium

I delmomentet berör Jasmin kalcium.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

15. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Hjärt- och kärlsjukdomar

I delmomentet tar Jasmin upp hjärt- och kärlsjukdomar.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

16. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar

I delmomentet berör Jasmin kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

17. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Välj rätt fett

I delmomentet förklarar Jasmin hur du väljer rätt fett.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

18. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Kostfiber och fullkorn

I delmomentet berör Jasmin kostfiber och fullkorn.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

19. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Kostråd vid hjärtsvikt och undernäring

I delmomentet tar Jasmin upp kostråd vid hjärtsvikt och undernäring.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

20. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Kostråd vid KOL

I delmomentet tar Jasmin upp kostråd vid KOL.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

21. Block 5: Kostråd vid hjärt- och kärlsjukdomar - Kostråd vid diabetes typ 2

I delmomentet tar Jasmin upp kostråd vid diabetes typ 2.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

22. Block 6: Dysfagi, näringsdrycker och olika kostkonsistenser - Dysfagi

I delmomentet berör Jasmin dysfagi.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

23. Block 6: Dysfagi, näringsdrycker och olika kostkonsistenser - Ätsvårigheter efter en stroke

I delmomentet tar Jasmin upp ätsvårigheter efter en stroke.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

24. Block 6: Dysfagi, näringsdrycker och olika kostkonsistenser - Koståtgärder och konsistenser

I delmomentet tar Jasmin upp koståtgärder och konsistenser.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

25. Block 6: Dysfagi, näringsdrycker och olika kostkonsistenser - Näringsdrycker

I delmomentet tar Jasmin upp näringsdrycker.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

26. Block 7: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Mat vid demenssjukdomar

I delmomentet tar Jasmin upp mat vid demenssjukdomar.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

27. Block 7: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Att förhöja måltidssituationen

I delmomentet ger Jasmin exempel på hur måltidssituationen kan förhöjas.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

28. Block 7: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Kontrastdukningar

I delmomentet tar Jasmin upp kontrastdukningar. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

29. Block 7: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Röda inslag i måltiden

I delmomentet tar Jasmin upp hur du kan använda röda inslag i måltiden. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

30. Block 7: Kostråd och måltidsmiljö vid demenssjukdomar - Färgade glas till drycker

I det avslutande delmomentet tar Jasmin upp hur du kan använda färgade glas till drycker för att underlätta för vårdtagarna. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jasmin Matinzadeh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Nutrition och kostråd för äldre och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Nutrition och kostråd för äldre måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Nutrition och kostråd för äldre 794 1 1725

Kontakt