Miljöbalken och tillsyn

Miljöbalken och tillsyn

Juridik | Offentlig sektor | 3 timmar och 10 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på Miljöbalken och Tillsyn genom att ta en online kurs. Påbörja din utbildning online redan idag.

Utbildningen berör tillsynens plats i den miljörättsliga systematiken, hur god myndighetsutövning ska utföras och vad som skiljer sig åt vid tillsyn i offentlig respektive privat verksamhet avseende målsättningar och tillgängliga medel.

Vidare behandlas god rättstillämpning ur ett grundläggande förvaltningsrättsligt perspektiv, bestämmelser och juridiska frågor som är specifika för miljötillsynen, miljökvalitetsnormer för vatten och luft samt tillsyn över miljöskador.

Relevanta nyckelord:Miljöövervakning, Tillsynsmyndigheter, Inspektioner, Miljörapportering, Sanktioner, Miljöreglering, Efterlevnad, Miljöbrott

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Miljötillsynens bestämmelser och dess perspektiv
  • Portalparagrafer och ramlagar
  • Målsättningar
  • God rättstillämpning
  • Miljötillsynens specifika juridik
  • Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn
  • Verksamheter som orsakar miljöskador
  • Komplex efterbehandling
  • Beslutsretorik
  • Dubbla sanktioner PBL och Miljöbalken

Delmoment

0. Introduktion till kursen Miljöbalken och tillsyn

Utbildare Margaretha Svenning presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

1. Miljötillsynens bestämmelser och dess perspektiv

I delmomentet går Margaretha igenom miljötillsynens bestämmelser.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

2. Vad är tillsyn?

I delmomentet förklarar Margaretha vad tillsyn innebär.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

3. Portalparagrafer och ramlagar

I delmomentet går Margaretha igenom portalparagrafer och ramlagar.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

4. MålsättningarProva!

I delmomentet tar Margaretha upp målsättning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

5. God rättstillämpning

I delmomentet förklarar Margaretha god rättstillämpning.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

6. God rättstillämpning - Tillsynen och gott nog

I delmomentet berör Margaretha tillsyn och "good enough".

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

7. God rättstillämpning - 5:e paragrafen förvaltningslagen

I delmomentet berör Margaretha den femte paragrafen i förvaltningslagen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

8. Miljötillsynens specifika juridik

I delmomentet förklarar Margaretha miljötillsynens specifika juridik.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

9. Miljötillsynens specifika juridik - 26:e kapitlet om tillsyn

I delmomentet berör Margaretha det 26:e kapitlet om tillsyn.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

10. Miljötillsynens specifika juridik - Vem är verksamhetsutövare?

I delmomentet förklarar Margaretha hur du avgör vem som är verksamhetsutövare vid tillsynen.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

11. Miljötillsynens specifika juridik - Bevisbörda och kontroll

I delmomentet berör Margaretha kontroll och bevisbörda vid tillsyn.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

12. Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn

I delmomentet tar Margaretha upp vikten av mod vid tillsyn.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

13. Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn - Sätt att utföra tillsyn

I delmomentet tar Margaretha upp sätt att utföra tillsyn.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

14. Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn - Stödjande tillsyn

I delmomentet går Margaretha igenom stödjande tillsyn.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

15. Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn - Metoder i fält

I delmomentet förklarar Margaretha vilka metoder som kan användas i praktiken.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

16. Att våga och kunna bedriva effektiv miljötillsyn - Branscher att hålla koll på

I delmomentet tipsar Margaretha om branscher att hålla koll på.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

17. 10:e kapitlet om verksamheter som orsakar miljöskador

I delmomentet berör Margaretha tionde kapitlet om verksamheter som orsakar miljöskador.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

18. Teckomatorp och komplex efterbehandling

I delmomentet berör Margaretha komplex efterbehandling.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

19. Att skriva juridiska är en egen konstart

I delmomentet går Margaretha in på konsten att använda juridiskt språkbruk.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

20. Beslutsretorik

I delmomentet berör Margaretha beslutsretorik.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

21. Dubbla sanktioner PBL och Miljöbalken

I delmomentet går Margaretha igenom sanktioner enligt PBL och Miljöbalken.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

22. Strategi och avslutande diskussion

I det avslutande delmomentet berör Margaretha strategi.

Utbildare: Margaretha Svenning
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 10 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Miljöbalken och tillsyn och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Miljöbalken och tillsyn måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Miljöbalken och tillsyn 945 1 2370

Kontakt