Medveten kommunikation för arbetssökande

Medveten kommunikation för arbetssökande

Arbetsmarknad | Kommunikation | Personlig utveckling | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en mer eftertraktad arbetssökande genom att förstå vikten av medveten kommunikation. Lär dig mer med vår utbildning online.

Utbildningen Medveten kommunikation för arbetssökande är en omfattande utbildning i ämnet medveten kommunikation som anpassats till att passa extra väl för den som söker nytt arbete eller nya arbetsuppgifter och ansvarsområden. Förmågan att kommunicera effektivt, lära sig och förstå det beteende som skapar framgång och relationskapande är viktigt i alla chefsroller, i alla roller där kundkontakter skapas och vid jobbsökande.

Medveten kommunikation för arbetssökande är lika mycket en utbildning i personlig utveckling som en kurs som framgångsrikt stödjer utbildningar inom försäljning, bemötande och ledarskap. Innehållet bör ses som obligatoriskt för den som söker nytt arbete och är ett starkt komplement till kurser om mötesteknik, arbetsintervjuer och CV-skapande.

Utbildningen innehåller flera övningar och ger många nya nycklar i jakten på ett spännande arbete.

Relevanta nyckelord:Självpresentation, CV, Jobbansökan, Intervjuteknik, Nätverkande, Kommunikationsstil, Personligt varumärke, Sociala medier

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Kommunikationens grunder
  • Mentala broar
  • Mentala trappan
  • Dramatriangelns olika personlighetsroller
  • Kalibrering - att läsa av utan att värdera
  • Skapa goda relationer
  • Matcha och missmatcha
  • Följa och sedan leda
  • Coachande förhållningssätt

Delmoment

0. Introduktion till kursen Medveten kommunikation för arbetssökande

Utbildare Marie Algotsson-Skogh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. Block 1 GrundkommunikationProva!

I delmomentet går Marie igenom tankens påverkan i kommunikationen, kommunikation genom mentala filter och att bygga mentala broar till andra människor.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Block 2 Roller & Kalibrering del 1

Marie ger en summering av Block 1 och introducerar Block 2.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Block 2 Roller & Kalibrering del 2

I delmomentet går Marie igenom den mentala trappan, dramatriangeln och kalibrering.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Block 3 Relationsbyggande del 1

Marie ger en summering av Block 2 och introducerar Block 3.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Block 3 Relationsbyggande del 2

I delmomentet går Marie igenom hur goda relationer skapas och bevaras, förklarar matchning, alternativmatchning och missmatchning samt vad det innebär att följa och leda. Hon visar även en matchningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Block 4 Coachande förhållningssätt del 1

Marie ger en summering av Block 3 och introducerar Block 4.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Block 4 Coachande förhållningssätt del 2

I delmomentet går Marie igenom coachningsfrågor i kommunikationen, behovsanalys och värdet samt återkoppling. Hon visar även en coachningsövning.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Block 5 Uppföljning & Summering del 1

Marie ger en summering av Block 4 och introducerar Block 5.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Block 5 Uppföljning & Summering del 2

I det avslutande delmomentet delar Marie med sig av kommunikationstips, går igenom medvetna kommunikationsverktyg och hur du följer upp din kommunikationsutveckling.

Utbildare: Marie Algotsson Skogh
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Medveten kommunikation för arbetssökande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Medveten kommunikation för arbetssökande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Medveten kommunikation för arbetssökande 256 1 2805

Kontakt