MBL - Medbestämmandelagen

MBL - Medbestämmandelagen

HR och personal | Juridik | 1 timme

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

MBL-utbildningen hjälper dig att undvika dyrbara feltolkningar och feltillämpningar av MBL. MBL är något av hjärtat inom arbetsrätten. Det är en central lag som arbetsgivare kommer att vara tvungen att tillämpa någon gång. Under utbildningen får du lära dig vilka typer av förhandlingar som finns i MBL. Du får lära dig skillnaden på allmän förhandlingsrätt/förhandlingsskyldighet, primär förhandlingsskyldighet, sekundär förhandlingsskyldighet och vad som gäller beträffande förhandlingsskyldighet om det inte finns kollektivavtal. Utbildningen tar också upp regler om tolkningsföreträde och vetorätt för fackföreningen. En arbetsgivare som inte följer förhandlingsregler, m.m. i MBL kan bli skadeståndsskyldig. Ibland kan skadestånden vara omfattande. Reglerna om information till fackföreningarna behandlas också i utbildningen, liksom den viktiga regleringen i MBL, reglerna om föreningsrätt, det vill säga rätten att organisera sig och använda sina fackliga rättigheter.

Publicerad: 2021-06-18

Om du genomför den här kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar:
https://diplomautbildning.se/utbildning/arbetsratt-fem-centrala-lagar

Innehåll

  • I vilka situationer en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen
  • Olika typer av förhandlingar, som allmän förhandlingsskyldighet och primär förhandlingsskyldighet. Hur påverkar ett kollektivavtal reglerna om förhandlingsskyldighet?
  • Arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde i vissa situationer
  • Sanktioner för brott mot förhandlingsskyldigheten

Delmoment

1. MBL - IntroduktionProva!

I delmomentet ger Göran en introduktion till MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

2. MBL - Föreningsrätten

I delmomentet berör Göran föreningsrätten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

3. MBL - Förhandling del 1

I delmomentet går Göran igenom förhandling enligt MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

4. MBL - Förhandling del 2

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom förhandling enligt MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

5. MBL - Förhandling del 3

I delmomentet berör Göran ytterligare aspekter kring förhandling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

6. MBL - Förhandling del 4

I delmomentet tar Göran upp olika typer av förhandlingar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

7. MBL - Förhandling del 5

I delmomentet går Göran igenom förhandlingsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

8. MBL - Förhandling del 6

I delmomentet tar Göran upp särskild primär förhandlingsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

9. MBL - Förhandling del 7

I delmomentet går Göran igenom informationsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

10. MBL - Förhandling del 8

I delmomentet tar Göran upp tystnadspliktsregler. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen MBL - Medbestämmandelagen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen MBL - Medbestämmandelagen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
MBL - Medbestämmandelagen 906 1 1595

Kontakt