LOU på 60 minuter - Introduktionskurs

LOU på 60 minuter - Introduktionskurs

Juridik | Sälj och marknad | 1 timme och 5 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Få en grundläggande förståelse för LOU på bara en timme med vår online introduktionsutbildning

I den här utbildningen får du lära dig vilka regler som gäller inom offentlig upphandling, hur du får igång proaktiv försäljning till offentlig sektor och hur du skriver vinnande anbud.

Relevanta nyckelord:Anbudsförfarande, Upphandling, Lagar och regler, Juridik, Konkurrens, Leverantörsval, Tilldelningsbeslut, Avtalsskrivning

Uppdaterad/Granskad 2022-10-06

Innehåll

  • LOU-regelverket
  • Framgångsrik försäljning till offentlig sektor
  • Fem tips om anbudsskrivning

Delmoment

0. Introduktion till kursen LOU på 60 minuter

Utbildare Magnus Josephson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

1. Block 1 LOU-reglerna på 20 minuter - Vad gäller?

I delmomentet tar Magnus upp LOU-regelverket.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

2. Block 1 LOU-reglerna på 20 minuter - Hur går en upphandling till?

I delmomentet förklarar Magnus hur en upphandling går till.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

3. Block 1 LOU-reglerna på 20 minuter - LOU:s ansvarskravProva!

I delmomentet tar Magnus upp LOU:s ansvarskrav. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

4. Block 2 Framgångsrik försäljning till offentlig sektor - En kort introduktion till framgångsrik försäljning

I delmomentet ger Magnus en kort introduktion till framgångsrik försäljning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

5. Block 2 Framgångsrik försäljning till offentlig sektor - Kundmötet

I delmomentet berör Magnus kundmötet.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

6. Block 2 Framgångsrik försäljning till offentlig sektor - Vad händer hos kunden?

I delmomentet går Magnus in på vad som händer hos kunden. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

7. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Inledning

I delmomentet ger Magnus en introduktion till tipsen om anbudsskrivning.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

8. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Tips 1 Förstå vad kunden köper

I delmomentet delar Magnus med sig av ett tips.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

9. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Tips 2 Visa att vi kan nå kundens mål

I delmomentet delar Magnus med sig av ett tips.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

10. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Tips 3 Visa hur vi kan nå kundens mål

I delmomentet delar Magnus med sig av ett tips.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

11. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Tips 4 Svara på frågorna

I delmomentet delar Magnus med sig av ett tips.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

12. Block 3 Fem tips om anbudsskrivning - Tips 5 Använd löpsedelstekniken

I delmomentet delar Magnus med sig av ett tips och summerar kursen. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Magnus Josephson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 5 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LOU på 60 minuter - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LOU på 60 minuter - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LOU på 60 minuter - Introduktionskurs 752 1 2265

Kontakt