Ledarskap i projekt

Ledarskap i projekt

Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 34 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Den här kursen erbjuder en djupdykning i projektledningens konst och vetenskap, med en fokus på moderna arbetsmetoder och effektivt ledarskap.

Kursen utforskar den grundläggande skillnaden mellan projekt och processer, betonar vikten av dialog och kommunikation, och ger insikter i hur man anpassar ledarskapet genom projektets olika faser. Den lyfter fram vikten av att göra medvetna val och bygga starka team baserade på gemensamma värderingar.

Genom kursen får du verktyg för att navigera i osäkerhet och förändring, samt färdigheter för att effektivt hantera intressentrelationer och uppmuntra till hållbart ledarskap.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Grundläggande projektbegrepp
  • Skillnaden mellan projekt och processer
  • Kommunikation och dialogens betydelse
  • Hållbart ledarskap
  • Navigering genom förändring
  • Effektiv kommunikation
  • Anpassning av ledarskap genom projektets faser
  • Betydelsen av medvetna val och starka team
  • Intressentanalys
  • Anpassning till nya arbetsformer i moderna tider

Delmoment

0. Introduktion till 'Ledarskap i projekt'

Utbildaren Liselotte Norén presenterar utbildningens syfte.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

1. Bakgrund

I det här delmomentet diskuteras projektets bakgrund, med ett fokus på att etablera grundläggande begrepp och minska förvirring kring dessa. Det tas också upp vad ett projekt egentligen är.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

2. Skillnaden mellan projekt och process

detta delmoment behandlas de grundläggande skillnaderna mellan projekt och processer, med fokus på hur dessa ofta sammanblandas och hur man effektivt kan skilja mellan dem för optimal projekt- och processhantering.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

3. Dialogen - ett av dina verktyg

I detta delmoment betonas vikten av dialog som ett centralt verktyg i projektledning, där tydlig kommunikation och förståelse för projektets olika aspekter är avgörande för framgång.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

4. Det goda ledarskapet - Vad är det?Prova!

I detta delmoment betonas betydelsen av det goda ledarskapet som egentligen är samma som det hållbara ledarskapet. Här ligger fokus på att bygga stolthet och delaktighet, uppmuntra till självkännedom och motivation, samt att balansera arbete och personligt välbefinnande.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

5. Styra och leda - del 1

I detta delmoment betonas vikten av att styra och leda projekt genom att navigera genom osäkerhet och förändringar, balansera olika beslutsnivåer och upprätthålla förtroende och motivation i teamet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

6. Styra och leda - del 2

I detta delmoment diskuteras vikten av att styra och leda projekt, med fokus på att effektivt mäta och hantera både kvantitativa och kvalitativa aspekter, anpassa planering efter årscykeln och förenkla processer för att hantera komplexitet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

7. Variera ledarskapet genom projektprocessen

I detta delmoment diskuteras vikten av att variera ledarskapet genom projektets olika faser, med fokus på att anpassa ledarskapet efter projektets behov, inkludera teamet i planering, hantera individuella behov, samt att bibehålla personlig motivation och engagemang.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

8. Medvetna val och hitta din flock

I detta delmoment betonas vikten av att göra medvetna val i projektledning och vikten av att hitta och samarbeta med personer som delar samma värderingar och mål, samt att hantera personlig motivation och förtroende inom teamet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

9. Intressentanalysen

I detta delmoment betonas vikten av intressentanalys som ett viktigt verktyg i projektledning för att identifiera och effektivt kommunicera med alla som påverkar eller påverkas av projektet, samt vikten av att kontinuerligt uppdatera och anpassa analysen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

10. Nya tider kräver nya arbetsformer – samprojekt

I detta delmoment diskuteras hur nya tider, präglade av teknologiska framsteg och ekonomiska utmaningar, kräver anpassning och utveckling av nya arbetsformer för att möta samtidens behov och förändringar.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

11. Vad påverkar ditt projekt?

I detta delmoment diskuteras olika faktorer som påverkar ett projekt, såsom projektets storlek, deltagarnas erfarenheter och styrkor, samt vikten av att matcha dessa aspekter med projektets krav för att uppnå framgång.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

12. Sammanfattning

Sammanfattning av kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 34 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarskap i projekt och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarskap i projekt måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarskap i projekt 1125 1 2370

Kontakt