LEAN - Ett naturligt tillstånd

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 43 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om LEAN med vår online utbildning och bli en expert samt ta steget mot ett naturligt tillstånd.

Få en solid grund och bli mer effektiv i ditt arbete. Börja idagLEAN - Ett naturligt tillstånd är en utbildning som förklarar effekterna av att arbeta med förbättringsverktyget LEAN. Du får lära dig hur du strukturerar upp arbetet och verkar för att LEAN ska förbli ett naturligt tillstånd som genomsyrar hela verksamheten.

Relevanta nyckelord:Lean Production, Processförbättring, Produktionsutveckling, Kvalitetssäkring, Effektivitet, Standardisering, Arbet

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad innebär LEAN - ett naturligt tillstånd?
  • Effekter av förbättringsarbete
  • Hur uppnår vi LEAN - ett naturligt tillstånd?
  • Struktur för förbättringsarbete
  • Förbättringsarbete i hela verksamheten

Delmoment

0. Introduktion till kursen LEAN - Ett naturligt tillståndProva!

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. I extramaterialet finner du utbildarens PowerPoints.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

1. Vad är LEAN - naturligt tillstånd?

I delmomentet förklarar Ronny vad LEAN naturligt tillstånd innebär.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

2. Hur uppnår man LEAN - naturligt tillstånd?

I delmomentet förklarar Ronny hur du arbetar för att göra LEAN till ett naturligt tillstånd i verksamheten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

3. Struktur

I delmomentet förklarar Ronny hur du kan strukturera upp förbättringsarbetet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

4. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 43 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen LEAN - Ett naturligt tillstånd och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen LEAN - Ett naturligt tillstånd måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
LEAN - Ett naturligt tillstånd 464 1 1505

Kontakt