Konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering (CRO)

Data och IT | Sälj och marknad | 2 timmar och 8 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om konverteringsoptimering och hur du kan öka din försäljning med vår online utbildning. Börja nu och förbättra dina färdigheter idag!

I utbildningen får du lära dig grunderna i konverteringsoptimering. Du får även kunskap om verktyg och strategier som hjälper dig att öka försäljningen på dina hemsidor och appar.

Utbildningen vänder sig till marknadsförare, projektledare, beslutsfattare, utvecklare, designers och andra som vill öka försäljningen och förstå processen bakom säljande hemsidor och appar. 

 

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller programvaran Google Analytics.

Relevanta nyckelord:Marknadsföring, E-handel, Webbutveckling, UX-design, Konvertering, Analytiskt tänkande, Webbanalys, A/B-testning

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Lär dig konverteringsoptimering (CRO)
  • Öka omsättningen på din hemsida
  • Förstå dina användare bättre
  • Beslut baserade på statistik och data
  • Viktiga koncept inom CRO som Konverteringsgrad, Copy och Call to action
  • Lär dig att A-B-testa
  • Grunderna i verktygen Google Analytics och Google Optimize
  • Strategier för att arbeta långsiktigt med konverteringsoptimering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konverteringsoptimering

Utbildare Ricardo Banegas presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

1. Konverteringsoptimering - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om konverteringsoptimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

2. Konverteringsoptimering - ExempelProva!

I delmomentet ger Ricardo exempel på hur konverteringsoptimering kan gå till.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

3. Konverteringsoptimering - Konverteringsgrad

I delmomentet går Ricardo igenom konverteringsgrad.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

4. Konverteringsoptimering - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i konverteringsoptimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

5. Förstå internetbeteenden - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

6. Förstå internetbeteenden - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

7. Förstå internetbeteenden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om internetbeteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

8. Förstå mänskliga beteenden - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

9. Förstå mänskliga beteenden - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

10. Förstå mänskliga beteenden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om mänskliga beteenden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

11. Håll det enkelt (KISS) - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om att inte krångla till saker i onödan.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

12. Håll det enkelt (KISS) - Ta bort onödiga element

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan eliminera onödiga element.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

13. Håll det enkelt (KISS) - Lyft fram viktiga element

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan lyfta fram viktiga element.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

14. Håll det enkelt (KISS) - Förkorta antalet steg

I delmomentet förklarar Ricardo hur du kan förkorta antalet steg.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

15. Håll det enkelt (KISS) - Förtydliga texter

I delmomentet tar Ricardo upp hur du kan förtydliga budskapet i dina texter.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

16. Håll det enkelt (KISS) - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i att hålla din hemsida eller app enkel och användarvänlig.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

17. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

18. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Tips

I delmomentet delar Ricardo med sig av tips avseende copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

19. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

20. Tydliggör ditt budskap (Copy) - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om copywriting.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

21. Använd rätt bilder - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

22. Använd rätt bilder - Bilder väcker känslor

I delmomentet berör Ricardo vikten av att använda rätt bilder för att väcka de känslor som är önskvärda hos användarna.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

23. Använd rätt bilder - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på att använda rätt bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

24. Använd rätt bilder - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om bilder.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

25. Landningssida - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

26. Landningssida - Exempel

I delmomentet ger Ricardo exempel på hur en landningssida kan se ut och fungera.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

27. Landningssida - Alternativ

I delmomentet tar Ricardo upp alternativ som du kan välja på avseende landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

28. Landningssida - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om landningssidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

29. Formulär - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om formulär.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

30. Formulär - Typer av formulär

I delmomentet går Ricardo igenom olika typer av formulär som du kan använda dig av.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

31. Formulär - Case study

I delmomentet tar Ricardo upp ett case.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

32. Formulär - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om formulär.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

33. Undvik vanliga misstag - Dålig mobilupplevelse

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om vanliga misstag och tar upp hur du undviker en dålig mobilupplevelse.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

34. Undvik vanliga misstag - Tekniska problem

I delmomentet tar Ricardo upp hur du undviker tekniska problem.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

35. Undvik vanliga misstag - Långsamma hemsidor

I delmomentet tar Ricardo upp hur du undviker att drabbas av långsamma hemsidor.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

36. Undvik vanliga misstag - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning i att undvika vanliga misstag.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

37. A-B-tester - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om A-B-tester.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

38. A-B-tester - Statistisk signifikans

I delmomentet berör Ricardo statistisk signifikans.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

39. A-B-tester - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om A-B-tester.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

40. Chatt på din hemsida - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om chattfunktion på din hemsida.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

41. Chatt på din hemsida - Intercom

I delmomentet går Ricardo igenom Intercom.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

42. Chatt på din hemsida - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om chattfunktionen.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

43. CRO i din organisation - Introduktion

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om CRO i din organisation.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

44. CRO i din organisation - Processen

I delmomentet berör Ricardo processen kring CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

45. CRO i din organisation - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

46. Trender och framtiden - CRO, ett arbetsätt för hela företaget

I delmomentet ger Ricardo en introduktion till området om trender och framtiden. Han går även igenom hur CRO kan bli ett arbetssätt för hela företaget.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

47. Trender och framtiden - Djupare förståelse

I delmomentet skapar Ricardo en djupare förståelse för arbetet med CRO.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

48. Trender och framtiden - AI och automatisk optimering

I delmomentet tar Ricardo upp AI och automatisk optimering.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

49. Trender och framtiden - Övning

I delmomentet får du genomföra en övning om trender och framtiden.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

50. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ricardo Banegas
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 8 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konverteringsoptimering (CRO) och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konverteringsoptimering (CRO) måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konverteringsoptimering (CRO) 991 1 3020

Kontakt