Jobbsök för nyanlända

Jobbsök för nyanlända

Arbetsmarknad | 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Denna kurs är utformad för att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att framgångsrikt navigera på den svenska arbetsmarknaden. Från att förstå den unika arbetsplatskulturen i Sverige till praktiska tips för jobbsökande, förbereder denna kurs dig för att inte bara hitta ett jobb i Sverige, utan också att trivas och lyckas i din nya arbetsmiljö.

Publicerad: 2024-02-26

Innehåll

  • Introduktion till den svenska arbetsmarknaden
  • Den svenska arbetsplatskulturen
  • Jobbsökande i Sverige
  • Förberedelse inför arbetsintervjun
  • Sociala normer och etikett på den svenska arbetsplatsen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Jobbsök för nyanlända

Utbildare Lisa Gustafsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

1. Så här söker och hittar svenskarna jobb

I detta delmoment ges en genomgång av olika metoder för att effektivt söka jobb i Sverige, med fokus på att utnyttja online jobbportaler, direktkontakt med företag, rekryteringsföretag, branschföreningar, lokala resurser och framför allt betydelsen av nätverkande.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

2. Att skriva CVProva!

I detta delmoment täcks de viktigaste aspekterna av att skriva ett framträdande och relevant CV. Det inkluderar tips om strukturering av information, betydelsen av att hålla det kortfattat, anpassning till specifika jobb, framhävning av prestationer, tydlighet och konkretion, vikten av korrekturläsning, samt överväganden kring att inkludera en bild och vikten av ett personligt brev.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

3. Då är det dags för Intervju

I detta delmoment av utbildningen utforskas grunderna för att lyckas med en arbetsintervju. Det inkluderar förberedelser inför intervjun, vanliga frågor som kan uppstå, hur du presenterar dig själv och dina erfarenheter, samt viktiga tips för att göra ett gott intryck på potentiella arbetsgivare.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

4. Svensk arbetsplatskultur

I detta delmoment utforskas arbetsplatskulturen i Sverige, som präglas av platta hierarkier, jämlikhet, öppen kommunikation, och en stark betoning på balansen mellan arbetsliv och privatliv. Det lyfts fram hur svenska arbetsplatser ofta fokuserar på att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla anställda, med förmåner som anställningstrygghet och möjligheter till vidareutbildning.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

5. Svensk kultur - typiskt svenskt

I detta delmoment utforskas den typiska svenska mentaliteten och sociala normer som påverkar både vardagsliv och arbetsplatskultur i Sverige. Begrepp som Jantelagen, "Lagom är bäst", och vikten av personligt utrymme och respekt för kösystemet lyfts fram som centrala delar av den svenska kulturen.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

6. Sammanfattning

I det avslutande delmomentet sammanfattar utbildaren kursen.

Utbildare: Lisa Gustafsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Jobbsök för nyanlända och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Jobbsök för nyanlända måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Jobbsök för nyanlända 1135 1 1075

Kontakt