FMEA

FMEA

Produktion och logistik | 56 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om FMEA utbildning online med vår ultimata guide. Få värdefull kunskap och förbättra din karriär idag!

Detta är en kortare version av kursen 8D med fokus på FMEA. FMEA är ett verktyg som används för att upptäcka potentiella risker och kunna förebygga problem. I den här utbildningen får du lära dig att använda FMEA och applicera det på dina arbetsprocesser, för att kunna sätta in nödvändiga åtgärder i tid.

Relevanta nyckelord: Riskhantering, Felförebyggande åtgärder, Kvalitetssäkring, Processutveckling, Dataanalys, Systemanalys, Felsökningsmetoder, Arbetsmiljö

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med FMEA
  • Produkt-FMEA
  • Process-FMEA
  • Förberedelser inför FMEA
  • Kalkylblad
  • Beräkna risktal
  • Åtgärder
  • Exempel, mallar och övningar
  • Arbetsgång

Delmoment

0. Introduktion till kursen FMEAProva!

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

1. Bakgrund och syfte med FMEA

I delmomentet berättar Ronny om bakgrunden och syftet med FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

2. Produkt- och Process-FMEA

I delmomentet går Ronny igenom Produkt- och Process-FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

3. Förberedelser

I delmomentet visar Ronny vilka förberedelser som behöver göras inför FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

4. Översikt över kalkylbladet

I delmomentet ger Ronny en översiktlig bild över kalkylbladet. Under extramaterial finner du utbildarens mall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

5. Kalkylbladet del 1

I delmomentet går Ronny igenom kalkylbladet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

6. Kalkylbladet del 2

I delmomentet fortsätter Ronny att gå igenom kalkylbladet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

7. Beräkna risktal

I delmomentet förklarar Ronny hur du beräknar risktal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

8. Åtgärder

I delmomentet berör Ronny arbetet med rekommenderade åtgärder.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

9. Exempel

I delmomentet visar Ronny hur mallarna kan fyllas i.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

10. Arbetsgång

I delmomentet visar Ronny hur arbetsgången kan se ut.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

11. Övning

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

12. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen FMEA och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen FMEA måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
FMEA 721 1 1830

Kontakt