Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Sälj och marknad | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta din karriär till nästa nivå med vår målinriktade och effektiva utbildning för fältsäljare online. Börja din utbildning idag och bli en framgångsrik fältsäljare.

I den här utbildningen lär du dig att bli en framgångsrik fältsäljare. Den som kan fältförsäljningens alla delar kan också försäljning ordentligt. Utbildningen går igenom hur en fältsäljare bör agera och vad fältsäljare måste lära sig under hela sin karriär.

Utbildningen behandlar i detalj arbetsmetoder, kunskapsbehov och insikter från dag ett som nyanställd och fortsätter med att förtydliga hur den lite mer erfarna fältsäljaren ska verka och hur den mycket erfarna fältsäljaren bör agera och vad den behöver lära sig för att bli mer framgångsrik. Utbildningen passar därmed fältsäljare med olika erfarenhet och fungerar både som grundkurs och fördjupningskurs oavsett antal år i branschen.

Relevanta nyckelord: Försäljning, Fältarbete, Säljteknik, Klienthantering, Kundrelationer, Account Management, Prospektering

Uppdaterad/Granskad: 2021-11-19

Innehåll

  • Introduktion till fältförsäljning
  • Syftet med rollen som fältsäljare
  • Målet med rollen som fältsäljare
  • Framgångsfaktorer
  • Första veckan som fältsäljare
  • Vad du behöver lära dig när du jobbat några månader
  • Hur du skaffar dig de erfarenheter du inte visste att du behövde
  • Första månaden som fältsäljare
  • Första kvartalet som fältsäljare
  • Första året som fältsäljare
  • Andra året som fältsäljare
  • Tredje året som fältsäljare
  • Karriärvägar som fältsäljare
  • Tips som gör fältsäljaren mer framgångsrik

Delmoment

0. Introduktion till kursen Fältsäljare

I kursens första del ger utbildaren oss en kort introduktion och överblick över kursens innehåll och moment.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

1. Syftet med rollen som fältsäljareProva!

Kursmomentet går igenom vad rollen som fältsäljare handlar om och går ut på.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. Målet med rollen som fältsäljare

Målet med rollen som fältsäljare beror på flera faktorer, bland annat hur länge det företag du arbetar på har funnits. Björn Strid utbildar oss kring mål med rollen som fältsäljare.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Första veckan som fältsäljare

Kursmomentet utbildar kring vad som händer och vad du bör göra under din första vecka som fältsäljare på en ny arbetsplats.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. Andra veckan som fältsäljare

Andra veckan som fältsäljare får du lära dig mer om era affärers siffror, branscher och upplägg. Om du tar över arbetsuppgifter från en tidigare säljare är det dags att börja med överlämning och att sitta ner med säljchefen och planera.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. Tredje veckan som fältsäljare

Tredje veckan som fältsäljare kommer du ut på dina första egenbokade säljmöten. Björn Strid utbildar oss i detta kursmoment om den plan vi behöver ha för att genomföra våra egna möten.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Fjärde veckan som fältsäljare

Fjärde veckan är det dags att öka antalet kundbesök. Kursavsnittet behandlar ämnen som svårighet med att boka möten, kanvasbesök och om att börja utvärdera hur den första tiden som fältsäljare gått. Björn Strid utbildar oss i kursavsnittet om hur fältsäljaren ger sig själv sin egen feedback så att fältsäljaren kan rätta till sina initiala misstag.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Fältsäljarens andra månad

Andra månaden som fältsäljare har du lärt dig vad du egentligen säljer och vilka erbjudanden som fungerar. I kursmomentet får vi lära oss summera insikter kring vad som fungerar på marknaden och se till så att du är uppe i rätt antal möten per vecka.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

8. Tredje månaden som fältsäljare

I kursmomentet lär vi oss vad du som fältsäljare bör ha lärt dig efter ett kvartal som fältsäljare. Du får insikter om vad som är en bra nivå på mötesbokning och om hur det är att göra dina första affärer. I kursmomentet utbildas vi kring säljcykler, om känslan av att göra mål och varför det finns risk att lägre nivåer av säljaktiviteter inträffar.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

9. Sjätte månaden som fältsäljare

I kursmomentet får vi lära oss om hur vi ska förhålla oss till vårt första halvår som fältsäljare, de slutsatser vi kan dra och om frågeställningar vi kan behöva ventilera med vår säljchef. Björn Strid utbildar kring kvarvarande kunskapsluckor som kan finnas och om hur fältsäljaren med ett halvårs erfarenhet kan bidra mer till internt erfarenhetsutbyte.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

10. Första året som fältsäljare

Efter ett år som fältsäljare har förväntningarna på fältsäljarens förmåga att bida med resultat stigit avsevärt. Fältsäljaren kan nu företagets värderingar, erbjudanden och kan marknaden. Efter ett år som fältsäljare vet du vilka kunder du ska bearbeta och börjar utmana dig själv inför det kommande året. I kursavsnittet får du lära dig om de förändringar du behöver göra för att öka omsättningen, höja resultaten och få ut mer av dig själv som fältsäljare. Inför andra året som fältsäljare behöver du lära dig att göra grundjobbet smartare och finna en balans i arbetssituationen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

11. Andra året som fältsäljare

Andra året som fältsäljare möter vi andra utmaningar än under vår första tid som fältsäljare. Bland utmaningarna behöver vi lära oss att ta mer betalt och förklara värdet för kunden bättre än vad vi klarade av när vi var nya som säljare. Därför ska vi under år två kunna ta bättre betalt och vi får i kursmomentet lära oss hur vi får upp priset hos befintliga kunder. Under år två som fältsäljare behöver vi även lära oss att jobba ännu lite smartare och få lite mer tid över än tidigare.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

12. Tredje Året som fältsäljare

Det tredje året som fältsäljare börjar fältsäljaren vanligen överväga andra alternativ och nästa steg internt i organisationen. Vanligen utvecklas rollen till ett account förfarande kring dina upparbetade kunder eller till ett major account förfarande där dina erfarenheter tas tillvara. Du blir viktigare för kunden och kunden blir viktigare för dig. I samband med detta finns utmaningar och nya förväntningar på avslutsprocent, förbättrade marginaler och att du delar med dig av kunskaper till säljare med mindre erfarenhet. I kursavsnittet får vi lära oss att framgångsrikt möta det tredje året som fältsäljares utmaningar.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

13. Nästa steg

När fältsäljaren arbetat flera år som fältsäljare uppstår utmaningar med att skapa en roll som fortsätter att motivera fältsäljaren framåt i arbetet. För att inte tappa momentum i försäljningen finns det många frågeställningar att hantera. I detta kursavsnitt går Björn Strid igenom hur vi hanterar säljare som överväger att lämna företaget och hur säljaren som stannar kvar på företaget behöver agera.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

14. Tips på vägen

Säljcoachen och utbildaren Björn Strid ger tips på vägen för att fältsäljaren ska bli mer framgångsrik. Kursavsnittet behandlar vikten av att sprida glädje och tro på verksamheten både internt och ute hos kunder. Vi får lära oss om vikten av att hjälpa kollegor och insikten om att den som kan alla delar inom fältsälj kan också försäljning.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Fältsäljaren - Yrkesintroduktion och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Fältsäljaren - Yrkesintroduktion måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Fältsäljaren - Yrkesintroduktion 159 1 1830

Kontakt