Excel 2019 - Grundkurs

Excel 2019 - Grundkurs

Data och IT | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här grundkursen av Excel kommer du att lära dig hur du bygger upp kalkyler, infogar formler, gör diagram och mycket mer. Utbildningen utgår ifrån Excel för Microsoft 365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Excel 2019.

Innehåll

  • Skapa enkla kalkyler
  • Enkla statistiska funktioner
  • Autofyll
  • Skapa enkla diagram
  • Absoluta och relativa referenser
  • Villkorsstyrd formatering

Delmoment

0. Introduktion till kursen Excel 2019 - Grundkurs

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du en PDF-fil med vanliga kortkommandon.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

1. Vad är poängen med Excel?

I delmomentet förklarar Peter varför Excel är ett användbart program.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Startskärmen

I delmomentet visar Peter hur startskärmen ser ut i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Programfönstret och spara

I delmomentet visar Peter programfönstret och hur du sparar i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

4. Kolumner, rader, cellnamn och cellområde

I delmomentet tar Peter upp kolumner, rader, cellnamn och cellområde.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

5. Markörens olika utseenden och markeringar

I delmomentet går Peter igenom markörens olika utseenden och markeringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

6. Skapa din första enkla kalkyl med formel

I delmomentet visar Peter hur du skapar din första enkla kalkyl med hjälp av en formel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

7. Summafunktionen

I delmomentet visar Peter summafunktionen. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om summafunktionen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

8. Enkla men kraftfulla, statistiska funktioner

I delmomentet går Peter igenom några enkla men kraftfulla, statistiska funktioner. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om statistiska funktioner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

9. Relativa och absoluta referenser

I delmomentet går Peter igenom relativa och absoluta referenser. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om referenser.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

10. Enkla formateringar

I delmomentet visar Peter några enkla formateringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

11. Villkorsstyrd formatering

I delmomentet går Peter igenom villkorsstyrd formatering.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

12. Skapa ett stapeldiagramProva!

I delmomentet visar Peter hur du skapar ett stapeldiagram. Under extramaterial finner du diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

13. Diagrammet och kalkylen hör ihop

I delmomentet förklarar Peter hur diagrammet och kalkylen hör ihop.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

14. Cirkeldiagram och miniatyrdiagram

I delmomentet berör Peter cirkeldiagram och miniatyrdiagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

15. Flytta diagram

I delmomentet visar Peter hur du flyttar diagram.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

16. Fyllningar sparar tid

I delmomentet visar Peter hur du kan spara tid genom att använda fyllningar i Excel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

17. Lås fönsterrutor samt sortera och filtrera data

I delmomentet låser Peter fönsterrutor och visar hur du kan sortera och filtrera data.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

18. Snabbanalysen

I delmomentet tar Peter upp snabbanalysen. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om snabbanalys.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

19. Funktionsbiblioteket

I delmomentet visar Peter funktionsbiblioteket.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

20. OM

I delmomentet går Peter igenom funktionen OM.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

21. Samman

I delmomentet går Peter igenom funktionen samman.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

22. Initialer, gemener och versaler

I delmomentet går Peter igenom initialer, gemener och versaler.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

23. Leta rad

I delmomentet visar Peter hur du letar rad. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om att leta rad.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

24. Fixa utskriften

I delmomentet visar Peter hur du skriver ut kalkylblad i Excel. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om löner.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du ett kalkylblad om kunder.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Excel 2019 - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Excel 2019 - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Excel 2019 - Grundkurs 917 1 1100.0

Kontakt