Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

HR och personal | Ledarskap | Verksamhetsutveckling | 45 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig de bästa teknikerna för affärsutveckling och ta din verksamhet till nästa nivå. Läs vår utbildning online nu!

Alla ledare måste fatta en mängd olika beslut varje dag. Många av dem är små, men en hel del är strategiskt viktiga beslut. I en stressad vardag är det lätt att ta genvägar, bara se till sin egen situation och senare få betala dyrt för negativa konsekvenser som uppstår på grund av att beslutet inte var tillräckligt genomtänkt eller förankrat. Detta vill alla ledare undvika!

Den här utbildningen syftar till att ge dig ett mer holististiskt synsätt och att på ett bättre sätt se och förstå hur affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö hänger ihop. Du får många konkreta, praktiska tips samt tillfälle att reflektera över din egen organisation genom övningsuppgifter.

Utbildningen passar ledare på alla nivåer, oavsett bransch och organisationens storlek. Den är även ett utmärkt redskap för styrelser när avstämningar med VD ska göras.

Relevanta nyckelord: Organisationsutveckling, Ledarskap, Affärsstrategi, Kommunikation, Arbetsmiljö, Hälsosam arbetsplats, Kreativitet, Konflikthantering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Vad innebär affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö konkret?
  • Det traditionella arbetssättet och beslutsfattandet
  • Ett holistiskt synsätt inför beslut, vad innebär det och vilka fördelar vinner vi?
  • Att förändra strukturer och företagskulturer som sitter i väggarna
  • Effektiva beslut och att ta tillvara på varandras kompetenser
  • Praktiska tips
  • Övningsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ett helhetsperspektiv för framgång

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

1. Kapitel 1 - Begreppet affärsutveckling

I delmomentet förklarar Elise vad som avses med begreppet affärsutveckling i kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

2. Kapitel 1 - Begreppet kommunikationProva!

I delmomentet förklarar Elise vad som avses med begreppet kommunikation i kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

3. Kapitel 1 - Begreppet arbetsmiljö

I delmomentet förklarar Elise vad som avses med begreppet arbetsmiljö i kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

4. Kapitel 1 - Att knyta ihop de tre delarna

I delmomentet förklarar Elise hur affärsutveckling, kommunikation och arbetsmiljö knyts ihop.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

5. Kapitel 1 - Det vanliga arbetssättet

I delmomentet förklarar Elise holistiskt och traditionellt arbetssätt.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

6. Kapitel 1 - Vad innebär ett holistiskt arbetssätt?

I delmomentet förklarar Elise att ett holistiskt arbetssätt inte är motsatsen till ett traditionellt. Det ska mer ses som en grundinställning och ett synsätt.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

7. Kapitel 2 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, där du får analysera din egen organisation och fundera på hur era beslutsprocesser brukar se ut. Under extramaterial finner du övningsuppgifterna till kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

8. Kapitel 3 - Konkreta insatser - Förhållningssätt

I delmomentet berör Elise hur du går vidare från vetskapen om varför ett holistiskt arbetssätt är värdefullt till att åstadkomma det i verkligheten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

9. Kapitel 3 - Övning

I delmomentet delar Elise med sig av en övning, där du får analysera dig själv.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

10. Kapitel 3 - Syftet med att fatta holistiska beslut

I delmomentet förklarar Elise vilka vinster det medför att arbeta med ett holistiskt beslutsfattande.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

11. Kapitel 3 - Beslutsprocessen

I delmomentet berör Elise strategiska beslut.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

12. Kapitel 3 - Organisationsstruktur

I delmomentet går Elise igenom organisationsstruktur. Under extramaterial finner du en skiss till en konsekvensanalys.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

13. Kapitel 3 - Praktiska åtgärder

I delmomentet delar Elise med sig av tips på praktiska åtgärder.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du tips och råd.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö 889 1 2585

Kontakt