Effektivitet, förluster och mätetal

Effektivitet, förluster och mätetal

Produktion och logistik | 3 timmar och 15 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på effektivitet, förluster och mätetal och förbättra din kunskap med vår utbildning online. Börja din resa idag.

I utbildningen Effektivitet, förluster och mätetal får du lära dig om systematiskt förbättringsarbete med fokus på att se potentialen i förlusterna och att använda vanligt förekommande mätetal för att undersöka och effektivisera verksamheten. Utbildningen belyser vikten av faktainsamling och orsaker till tidsförluster, påvisar hur timtakten kan beräknas med och utan systemförluster samt hur volymen kan ökas på ett effektivt sätt. Du blir även insatt i hur TAK-värdet påverkas av flödet samt hur flödet kan balanseras för att minska förlusterna. I utbildningen ingår övningar och extramaterial.

Ta gärna del av utbildningen Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar.

Relevanta nyckelord: Produktivitet, förlusthantering, effektivitetstips, arbetsprocesser, mål och resultat, KPI:er, effektivitetsmätningar, förlustförebyggande åtgärder

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Systematiskt förbättringsarbete - en arbetsmodell
 • Vikten av faktainsamling
 • Orsaker till tidsförluster
 • Att lösa produktionsbortfallet på ett effektivt sätt
 • Att tydliggöra dolda förluster
 • Att mäta tidseffektivitet
 • Att finna potentialer och se förluster som möjligheter
 • Att lyfta fram förlustens värde
 • Kapacitet och systemförluster
 • Att mäta och använda TAK-värdet för att öka volymen
 • TAK-värdets påverkan i flödet
 • Att beräkna timtakt med och utan systemförluster
 • Vanligt förekommande mätetal
 • Tidsförluster vid manuellt arbete
 • Beläggning av människor och maskiner
 • Att balansera flöden för att minska förlusterna

Delmoment

0. Introduktion till kursen Effektivitet, förluster och mätetal

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

1. Effektivitet

I delmomentet går Ronny igenom värderingar kring effektivitet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

2. FörlusterProva!

I delmomentet går Ronny igenom värderingar kring förluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

3. Systematiskt förbättringsarbete del 1

I delmomentet visar Ronny modellen för systematiskt förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

4. Systematiskt förbättringsarbete del 2

I delmomentet går Ronny igenom ytterligare aspekter av systematiskt förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

5. Vikten av fakta

I delmomentet förklarar Ronny nästa nivå i förbättringsarbetet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

6. Tidsförlust del 1

I delmomentet går Ronny igenom orsaker till tidsförluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

7. Tidsförlust del 2

I delmomentet tar Ronny upp ytterligare aspekter kring tidsförluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

8. Tidsförlust del 3

I delmomentet går Ronny in på vad som händer vid produktionsbortfall och hur du kan lösa det effektivt.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

9. Tidsförlust del 4

I delmomentet tar Ronny upp hur du kan tydliggöra dolda förluster.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

10. Att mäta tidseffektivitet

I delmomentet visar Ronny hur du kan mäta tidseffektivitet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

11. Oplanerad stopptid

I delmomentet förklarar Ronny begreppet oplanerad stopptid närmare.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

12. Kapacitet

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

13. Systemförluster del 1

I delmomentet förklarar Ronny formeln och övningen som han gick igenom i det föregående delmomentet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

14. Systemförluster del 2

I delmomentet ger Ronny exempel på vad du kan göra åt förlusten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

15. Översikt A-värdet

I delmomentet ger Ronny en översiktlig beskrivning av A-värdet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

16. Cykeltider

I delmomentet berör Ronny vad du bör tänka på avseende cykeltider.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

17. Cykeltider samt formel A-värde

I delmomentet går Ronny igenom ytterligare aspekter i checklistan.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

18. Värdet samt totala TAK

I delmomentet förklarar Ronny värdet och totala TAK.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

19. Genvägen

I delmomentet delar Ronny med sig av en genväg.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

20. TAK i sammanhang del 1

I delmomentet sätter Ronny in TAK i sitt sammanhang och visar hur volymen kan ökas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

21. TAK i sammanhang del 2

I delmomentet ger Ronny ett illustrerande exempel.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

22. TAK i sammanhang del 3

I delmomentet påvisar Ronny hur volymen effektivt kan ökas.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

23. Vad TAK ger och inte ger del 1

I delmomentet förklarar Ronny begreppet köpt verkningsgrad.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

24. Vad TAK ger och inte ger del 2

I delmomentet ger Ronny ett exempel baserat på egen erfarenhet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

25. TAK-värden i flöden

I delmomentet förklarar Ronny hur TAK-värdet påverkas i flöden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

26. Timtakt

I delmomentet visar Ronny hur du beräknar timtakten.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

27. Vanliga mätetal

I delmomentet går Ronny igenom vanligt förekommande mätetal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

28. Tidsförluster vid manuellt arbete

I delmomentet visar Ronny hur tidsförluster kan se ut avseende manuellt arbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

29. Beläggning - människor

I delmomentet tar Ronny upp beläggning sett till människor.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

30. Beläggning - maskiner

I delmomentet tar Ronny upp beläggning sett till maskiner.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

31. Balansering

I delmomentet ger Ronny tips på hur du kan balansera olika flöden.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

32. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 3 timmar och 15 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektivitet, förluster och mätetal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektivitet, förluster och mätetal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektivitet, förluster och mätetal 536 1 2370

Kontakt