Effektiva möten

Effektiva möten

Kommunikation | 32 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Söker du efter metoder för att göra dina möten mer produktiva? Denna kurs syftar till att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att hålla i och delta på effektiva möten. Utbildaren tar upp allt från grundläggande definitioner av vad ett möte är, till mer avancerade aspekter såsom hur du förbereder, strukturerar och avslutar effektiva möten på bästa sätt.

Kursen belyser särskilt de tre huvudsakliga formaten av möten: fysiska, digitala och hybridmöten. Du får konkreta tips för alla typer av möten. Du får lära dig den forskningsbaserade SURFA-modellen. Med grund i modellen får du lära dig att skapa en produktiv möteskultur samt hur du säkerställer att varje möte är meningsfullt och effektivt.

Med hjälp av denna kurs kommer du kunna optimera dina möten för maximal produktivitet och engagemang.

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • När behövs möten?
  • Hur skapa effektiva möten?
  • Modell för effektiva möten (SURFA)
  • Fysiska möten, digitala möten & Hybridmöten ? När välja vad?
  • Konkreta tips för digitala möten och hybridmöten
  • Effektiva möten ? vems är ansvaret?

Delmoment

0. Introduktion till kursen

Utbildaren Fredrik Bauer presenterar kursens syfte och innehåll.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

1. Vad är ett effektivt möte?

I detta delmoment går utbildaren igenom definitionen av vad ett möte är, hur möten skiljer sig från andra kommunikationskanaler och betydelsen av att fråga sig om ett möte verkligen är nödvändigt.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

2. Fysiskt eller digitalt?Prova!

I detta delmoment går utbildaren igenom de tre huvudsakliga formaten av möten - fysiska, digitala och hybridmöten - samt deras för- och nackdelar. Vidare betonas vikten av att planera mötet efter dess syfte och format.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

3. Grunderna till effektiva möten

I detta delmoment går utbildaren igenom bakgrunden till sin forskning kring effektiva möten och introducerar en modell med fem ’nycklar’ (SURFA).

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

4. Struktur

I detta delmoment går utbildaren igenom den första nyckeln "S" i effektiva möten, som står för "Struktur", och betonar vikten av att definiera mötets syfte, mål och agenda samt rollen som en tydlig mötesledare spelar i mötets framgång.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

5. Underlag

I detta delmoment går utbildaren igenom den andra nyckeln "U" som står för "Underlag", och betonar vikten av att förse deltagare med förberedelsematerial innan mötet för att säkerställa ett välgrundat beslut och bättre förberedelse.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

6. Rätt personer

I detta delmoment går utbildaren igenom "R" som står för "rätt personer", och betonar vikten av att endast ha de direkt berörda personerna med på mötet för att öka effektiviteten och interaktionen.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

7. Fokus

I detta delmoment går utbildaren igenom den fjärde nyckeln för effektiva möten, "F" som i fokus, och betonar vikten av närvaro, engagemang och interaktion under möten för att hålla deltagarnas uppmärksamhet och undvika distraktioner.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

8. Avslut

I detta delmoment går utbildaren igenom den femte nyckeln för effektiva möten, som är "avslut", och betonar vikten av en tydlig och gemensam avslutning med summering samt dokumentation för att säkerställa att alla deltagare är på samma sida och förstår sina ansvarsområden.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

9. Digitala möten

I detta delmoment går utbildaren igenom rekommendationer för att lyckas med digitala möten och hybridmöten, där fokus ligger på teknik, rummets utformning, interaktion, och deltagarnas engagemang.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

10. Möteseffektivitet - Vems ansvar?

I detta avslutande delmoment går utbildaren igenom vems ansvaret är för att möten blir bra och effektiva, samt en summering av kursen.

Utbildare: Fredrik Bauer
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 32 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Effektiva möten och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Effektiva möten måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Effektiva möten 1108 1 1400

Kontakt