Ditt nätverk

Ditt nätverk

Arbetsmarknad | 25 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan förbättra ditt nätverk genom vår utbildning online. Här hittar du de bästa alternativen för att ta nästa steg i din karriär. Gå vår utbildning online.

I den här kursen får du möjlighet att lära dig om nätverkande. Du får reflektera över hur ditt nätverk ser ut och hur du kan gå till väga för att utöka det, vilka sociala medier som du nätverkar genom och hur du kan bli mer aktiv.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-3-aktiv-pa-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord: Nätverkande, relationsbyggande, samarbete, karriärutveckling, företagskontakter, mentorskap, social kompetens, personliga relationer

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Varför rekryterar företag via nätverk?
  • Kartlägg och utöka ditt nätverk
  • Sociala medier att nätverka genom
  • Aktivt nätverkande

Delmoment

1. Introduktion till Ditt nätverk

I delmomentet introducerar Jenny området om ditt nätverk.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

2. Varför rekryterar företag via nätverk?

I delmomentet förklarar Jenny vikten av att ha ett nätverk.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

3. Hur ser vårt nätverk ut?

I delmomentet får du chansen att reflektera över vilket nätverk du har tillgång till.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

4. Kartlägga ditt nätverk

I delmomentet får du kartlägga ditt nätverk genom en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

5. Hur kan du utöka ditt nätverk?

I delmomentet tar Jenny upp hur du kan utöka ditt nätverk. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

6. Olika sociala medier

I delmomentet går Jenny igenom olika sociala medier som du kan nätverka genom.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

7. Att nätverka aktivt

I delmomentet ger Jenny råd kring aktivt nätverkande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

8. Sammanfattning av nätverkande

I delmomentet sammanfattar Jenny området om nätverkande.

Utbildare: Jenny Hultman
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ditt nätverk och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ditt nätverk måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ditt nätverk 1062 1 285

Kontakt