DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

HR och personal | Kommunikation | 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig mer om din personlighet och förbättra dina relationer med en DISC-utbildning. Börja din resa till en mer kunskapsfylld och färgrik framtid idag.

Sätt färg på dig och din omgivning är en kort men kärnfull grundkurs i DISC-modellen, som på svenska kallas för PULS-analys. Genom att använda detta analysverktyg kan du lära dig mer om dig själv och förbättra dina relationer genom ökad förståelse för olika kommunikations- och beteendemönster.

Relevanta nyckelord: DISC-personlighetstest, kommunikationsstilar, ledarskapsstilar, gruppdynamik, samarbete, teambuilding, konflikthantering, självinsikt

Publicerad: 2018-11-08

Innehåll

  • Beteende- och kommunikationsmönster
  • Medvetet och omedvetet beteende
  • Skapa förståelse i grupp
  • Vikten av högpresterande team
  • Hur de olika DISC-färgerna agerar i olika situationer

Delmoment

1. Introduktion till kursen Sätt färg på dig och din omgivning

Utbildare Mikael Laweby presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar vad DISC-modellen handlar om.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

2. Vad är DISC?

I delmomentet förklarar Mikael ytterligare vad DISC innebär.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

3. Röd

I delmomentet beskriver Mikael den röda kommunikationsstilen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

4. Gul

I delmomentet beskriver Mikael den gula kommunikationsstilen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

5. GrönProva!

I delmomentet beskriver Mikael den gröna kommunikationsstilen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

6. Blå

I delmomentet beskriver Mikael den blå kommunikationsstilen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

7. Beteendestilar

I delmomentet visar Mikael hur de fyra beteendestilarna kan agera i en grupp.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Mikael Laweby
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen DISC - Sätt färg på dig och din omgivning och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen DISC - Sätt färg på dig och din omgivning måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
DISC - Sätt färg på dig och din omgivning 662 1 1075

Kontakt