Deklaration - Enskild firma

Deklaration - Enskild firma

Ekonomi | 1 timme och 41 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om deklaration för enskild firma med vår utbildning. Få koll på skatter och avgifter och spara tid med din nya kunskap. Börja idag! 

I den här utbildningen får du som är egenföretagare lära dig hur du ska fylla i den årliga inkomstdeklarationen och NE-bilagan till Skatteverket. I utbildningen förklaras de regler som gäller avseende egenavgifter och särskild löneskatt, utgifter som du kan ha innan din verksamhet har kommit igång, vilka avdrag som du kan få göra i deklarationen, hur resultatregleringar går till samt innebörden av positiv och negativ räntefördelning, periodiseringsfond samt expansionsfond.

Relevanta nyckelord: Deklaration, enskild firma, beskattning, avdrag, skatteregler, inkomstslutning, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-01-31

 

Innehåll

 • Inkomstslag privatperson
 • Inkomst av näringsverksamhet
 • Egenavgifter och särskild löneskatt
 • Utgifter innan verksamheten har startat
 • Kostnader
 • Avdrag i deklarationen
 • Resultatregleringar
 • Positiv och negativ räntefördelning
 • Periodiseringsfond
 • Expansionsfond
 • Inkomstdeklaration och NE-bilaga

Delmoment

0. Introduktion till kursen Deklaration - Enskild firma

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens presentation.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

1. Inkomstslag privatperson

I delmomentet går Benny igenom inkomstslag för privatpersoner.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

2. Inkomst av näringsverksamhetProva!

I delmomentet går Benny igenom vad inkomst från näringsverksamhet innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

3. Egenavgifter och särskild löneskatt

I delmomentet förklarar Benny vilka egenavgifter som gäller och vad särskild löneskatt innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

4. Inkomst av näringsverksamhet - fortsättning

I delmomentet fortsätter Benny att gå igenom vad som gäller vid inkomst från näringsverksamhet.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

5. Utgifter innan verksamheten har startat

I delmomentet förklarar Benny vilka utgifter som din enskilda firma kan behöva betala innan verksamheten har kommit igång.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

6. Kostnader

I delmomentet tar Benny upp kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

7. Avdrag i deklarationen

I delmomentet går Benny igenom hur du kan göra avdrag i deklarationen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

8. Resultatregleringar

I delmomentet förklarar Benny hur resultatregleringar går till.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

9. Exempel på rapporter

I delmomentet delar Benny med sig av exempel på rapporter. Under kursmaterial finner du rapporter att ladda ned.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

10. Räntefördelning översikt

I delmomentet förklarar Benny hur räntefördelning fungerar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

11. Positiv räntefördelning

I delmomentet går Benny igenom positiv räntefördelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

12. Negativ räntefördelning

I delmomentet går Benny igenom tvingande räntefördelning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

13. Periodiseringsfond

I delmomentet förklarar Benny hur det går till att skjuta upp en del av beskattningen till ett senare år.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

14. Expansionsfond

I delmomentet förklarar Benny hur det fungerar med expansionsfond.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

15. Inbördes ordning

I delmomentet förklarar Benny innehållet i inbördes ordning.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

16. Inkomstdeklaration

I delmomentet förklarar Benny hur inkomstdeklarationen ska fyllas i.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

17. Deklarationsblankett - Felicia frisör

I delmomentet går Benny igenom frisören Felicias deklarationsblankett.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

18. Deklarationsblankett - Micke massör

I delmomentet går Benny igenom massören Mickes deklarationsblankett.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

19. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 41 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Deklaration - Enskild firma och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Deklaration - Enskild firma måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Deklaration - Enskild firma 896 1 2585

Kontakt