Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Ekonomi | 52 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt du behöver veta om att göra ett bokslut för enskild firma och handelsbolag i vår onlineutbildning. Få kunskapen du behöver för att göra ett korrekt bokslut idag.

I den här utbildningen får du lära dig att upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag. I utbildningen förklaras skillnaden mellan förutbetalda kostnader och upplupna intäkter samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Vidare berörs semesterlöneskuld, särskild löneskatt, kundfordringar, skatteberäkning och hur du avslutar bokföringen.

Utbildningen är grundläggande för redovisningskonsulter, egenföretagare och ekonomiassistenter och passar även dig som arbetar med löpande bokföring och vill lära dig att upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag.

Relevanta nyckelord: Bokslut, enskild firma, handelsbolag, resultaträkning, balansräkning, beskattning, avskrivningar, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Bokslut i enskild firma och handelsbolag
  • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  • Semesterlöneskuld
  • Särskild löneskatt
  • Kundfordringar
  • Skatteberäkning
  • Bokföringen avslutas

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Utbildare Benny Wedberg presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

1. Bokslut

I delmomentet tar Benny upp bokslutets syfte.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

2. Inkomster och intäkter

I delmomentet förklarar Benny begreppen inkomster och intäkter.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

3. Utgifter och kostnader

I delmomentet förklarar Benny begreppen utgifter och kostnader.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

4. Anläggnings- eller omsättningstillgångProva!

I delmomentet förklarar Benny hur anläggnings- och omsättningstillgångar delas upp.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

5. Kort- eller långfristig skuld

I delmomentet visar Benny hur du delar upp kort- och långfristiga skulder.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

6. Avstämningar

I delmomentet förklarar Benny hur du gör avstämningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

7. Avskrivningar

I delmomentet går Benny igenom avskrivningar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

8. Lager

I delmomentet tar Benny upp hur du beräknar anskaffningsvärdet och det verkliga värdet av varulagret.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I delmomentet förklarar Benny vad förutbetalda kostnader och upplupna intäkter innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

I delmomentet förklarar Benny vad upplupna kostnader och förutbetalda intäkter innebär.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

11. Kundfordringar

I delmomentet förklarar Benny kundfordringar.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

12. Semesterlöneskuld

I delmomentet tar Benny upp semesterlöneskuld.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

13. Särskild löneskatt

I delmomentet går Benny igenom särskild löneskatt.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

14. Bokföringen avslutas

I delmomentet förklarar Benny hur bokföringen avslutas.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Benny Wedberg
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 52 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bokslut - Enskild firma och handelsbolag och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bokslut - Enskild firma och handelsbolag måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bokslut - Enskild firma och handelsbolag 688 1 1725

Kontakt