Att rusta för olika intervjuformer

Att rusta för olika intervjuformer

Arbetsmarknad | 17 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Utveckla dina intervjufärdigheter och lär dig de bästa teknikerna för att imponera på dina nästa intervjuer. Börja nu!

I den här kursen får du möjlighet att förbereda dig inför olika intervjuformer.

Om du genomför kursen blir du delexaminerad i den längre utbildningen Karriärresan del 3 - Aktiv på arbetsmarknaden:
https://diplomautbildning.se/utbildning/karriarresan-del-3-aktiv-pa-arbetsmarknaden

Relevanta nyckelord: Intervjutekniker, gruppsamtal, case-intervju, panelintervju, stresstest, videointervju, presentation, rollspel

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Förberedelser inför olika intervjuformer
  • Att tänka på vid en digital intervju
  • Att tänka på vid en kompetensbaserad intervju

Delmoment

1. Introduktion till Att rusta för olika intervjuformer

I delmomentet introducerar Arvid området om olika intervjuformer.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

2. Digital intervju

I delmomentet förklarar Arvid hur en digital intervju kan gå till.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

3. Den kompetensbaserade intervjun

I delmomentet förklarar Arvid hur en kompetensbaserad intervju kan gå till.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

4. Råd inför din kompetensbaserade intervju

I delmomentet delar Arvid med sig av råd inför den kompetensbaserade intervjun.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

5. Sammanfattning av intervjuformer och övning

I delmomentet sammanfattar Arvid området om intervjuformer samt kursen som helhet. Du får även genomföra en övning, som du finner under kursmaterial.

Utbildare: Arvid Weiss
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 17 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att rusta för olika intervjuformer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att rusta för olika intervjuformer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att rusta för olika intervjuformer 1064 1 285

Kontakt