Årshjul i Excel

Årshjul i Excel

Data och IT | 40 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Detta är en kurs där du lär dig hur man skapar ett snyggt årshjul i Excel. Vi går igenom hur du bygger upp hjulet steg för steg, och visar hur man kan lägga på så många ringar som du vill ha på hjulet. På vägen visar jag också en rad generella små smarta tips i Excel.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha Excel installerat på din dator.

Relevanta nyckelord: Kalkylprogram, Diagram, Importera och exportera data, Datavisualisering, Arbeta med celler

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Att utforma grundstrukturen för årshjul
  • Grundläggande tekniker för att skapa datavisualisering i form av ringar
  • Metoder för att förbättra datahjulets estetik genom anpassning av etiketter och ringar
  • Förmåga att infoga och hantera verksamhetsdata i ett cirkulärt årshjul i Excel
  • Färdigheter i att kategorisera, visualisera och färgkoda data i ett årshjul
  • Tekniker för att optimera överskådligheten av data i ett årshjul
  • Infoga ett skapat årshjul i en PowerPoint-presentation

Delmoment

0. Förberedelser

I delmomentet förklarar David processen att skapa grunderna för ringarna. Han börjar med ett helt blankt ark och utvecklar en smart struktur för att bestämma innehållet i varje tårtbit.

Under kursmaterial så kan du ladda ner en övningsfil och en exempelfil som tillhör kursen.

Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

1. RingarnaProva!

I detta delmoment visar David hur han börjar med att skapa grafiken, vilket innefattar att forma ringarna i deras allra enklaste utformning

Utbildare: David Stavegård
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

2. Snygga till ringarna

I delmomentet förklarar David hur man kan förbättra utseendet på datahjul genom att justera och anpassa dataetiketter och ringar.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

3. Hur man jobbar med det färdiga hjulet

I detta delmoment beskriver David hur man arbetar med att infoga verksamhetsdata i ett cirkulärt årshjul i Excel. Han förklarar hur man lägger in aktiviteter, visualiserar och kategoriserar dessa över tiden och hur man sedan formatar och färgkodar allt för optimal överskådlighet.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

4. Bonus

I delmomentet förklarar David hur man infogar ett årshjul i en PowerPoint-presentation.

Utbildare: David Stavegård
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 40 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Årshjul i Excel och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Årshjul i Excel måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Årshjul i Excel 1101 1 535

Kontakt