Account Manager

Account Manager

Sälj och marknad | 1 timme och 27 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din karriär som Account Manager med en online utbildning från oss. Vi erbjuder kompetensutveckling inom försäljning, ledarskap och strategiskt tänkande. Börja idag!

I rollen som Account Manager har storkundssäljaren ansvar för viktiga kunder. Förmågan att bygga relation och sätta sig in i kundens affärsmässiga situation är avgörande för att lyckas utveckla ett storkundskonto.

Utbildningen Account Manager utbildar dig i hur en Account Manager arbetar framgångsrikt och ger perspektiv på begrepp som KAM, storkundssäljare och fältsäljare. Som Account Manager är du en viktig medarbetare inte bara för den egna organisationen utan även för kunden. Account Manager är en yrkesutbildning för dig som är ny som account manager och för dig som har flera års erfarenhet av rollen är kursen lämplig för att identifiera nya utvecklingsvägar och nya kunskaper för att bli mer framgångsrik.

Relevanta nyckelord: Försäljning, kundrelationer, nyckelkunder, affärsutveckling, kundservice, marknadsföring, förhandling, CRM

Uppdaterad/Granskad: 2021-11-19

Innehåll

 • Så arbetar en Account Manager framgångsrikt
 • Syftet med rollen som Account Manager
 • Målet med rollen som Account Manager
 • Best Practices
 • Personlighetstyper och extended DISC-analys
 • Merförsäljning för Account Managers
 • Hur Account Managers kan utveckla kundrelationer
 • Uppsökande aktiviteter
 • Account Managers i samarbete med övrig säljkår
 • Utmaningar som Account Managers behöver hantera
 • Hur Account Managers kan utveckla sig själva
 • Hur Account Managern verkar professionellt som ny i rollen
 • Hur den erfarne Account Managern verkar mer professionellt
 • Account Managerns karriärfrågor

Delmoment

0. Introduktion till kursen Account Manager

Utbildare Björn Strid presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

1. Så jobbar Account Managern

Björn inleder med att lära ut hur en Account Manager ska och inte ska jobba.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

2. Personlighetsprofil och DISC

I delmomentet får du lära dig hur du framgångsrikt bemöter olika personlighetstyper och hur du kan anpassa din stil till motparten för att få bättre genomslag i kommunikationen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

3. Första veckan som Account Manager

I delmomentet får du lära dig vad som bör ske första veckan som Account Manager och hur du som ny Account Manager kan förbättra dina förutsättningar om introduktionen inte är välplanerad.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

4. Andra veckan som Account Manager

Det här delmomentet behandlar andra arbetsveckan som Account Manager, då du kan förvänta dig att det börjar lämnas över kunder till dig.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

5. Tredje veckan som Account Manager

Det här delmomentet behandlar tredje veckan som Account Manager, då du genomför egna kundmöten.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

6. Fjärde veckan som Account Manager

Det här delmomentet visar hur dina kundkontakter utökas under fjärde veckan.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

7. Andra månaden som Account ManagerProva!

I delmomentet går Björn igenom vad du bör ha lärt dig under den här tiden på företaget.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

8. Tredje månaden som Account Manager

Björn tar upp vad du under den här tiden har blivit bättre på och mer medveten om.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

9. Sjätte månaden som Account Manager

I det här delmomentet går Björn igenom vad du bör kunna när du har varit verksam på företaget i ett halvår.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

10. Första året som Account Manager

Det här delmomentet behandlar vilka kunskaper och ansvarsområden som bör ha utökats under ditt första år som Account Manager.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

11. Andra året som Account Manager

Delmomentet handlar om vilka möjligheter du har att utveckla och påverka företaget nu när du är en etablerad Account Manager.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

12. Tredje året som Account Manager

I delmomentet får du råd kring vad du kan tänka på att utveckla under ditt tredje år som Account Manager.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

13. Nästa steg

I det här delmomentet ger utbildaren exempel på hur du kan gå vidare till en ny roll.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

14. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Björn Strid
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 27 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Account Manager och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Account Manager måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Account Manager 184 1 1830

Kontakt