Designa med PowerPoint 2016

Designa med PowerPoint 2016

Data och IT | 1 timme och 18 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra dina presentationer med vår utbildning i PowerPoint. Lär dig de senaste teknikerna och metoderna för att skapa imponerande presentationer. Börja idag!

I den här utbildningen får du lära dig hur du bygger upp presentationer i PowerPoint. Målet är att du ska kunna skapa minnesvärda presentationer genom att visualisera mer, ta bort kommunikativt brus samt skapa enkelhet i alla dina framtida presentationer.

Utbildningen utgår från PowerPoint 2016 och det går lika bra om du har PowerPoint 2013 eller Powerpoint i en M365-miljö.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller licens till programvaran. Du behöver ha PowerPoint installerat på din dator.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Relevanta nyckelord: PowerPoint, presentationsteknik, visuell kommunikation, typografi, bildredigering, layout, interaktiva element, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-26

Innehåll

 • Kom igång med PowerPoint
 • Infoga texter och bilder
 • Använda bildeffekter
 • Teman och design
 • Övergångar och animeringar
 • Att spara en presentation
 • Det magiska fotoalbumet
 • Transparens och ordna objekt
 • Video och ljud
 • Bildspel
 • Minnesvärda presentationer
 • Startsida som sticker ut
 • Regeln om tre
 • Den optiska mittpunkten
 • Textsnitt
 • Färgharmoni och kontrast
 • Signal och brus
 • Asymmetri och symmetri
 • Visuella intryck

Delmoment

0. Introduktion till kursen Designa med PowerPoint

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

1. Öppna programmet

I delmomentet visar Peter hur du öppnar programmet.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

2. Programfönstret

I delmomentet visar Peter hur du navigerar i programfönstret.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

3. Textrutor

I delmomentet visar Peter hur du kan infoga textrutor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

4. Bilder

I delmomentet visar Peter olika bildtyper i PowerPoint.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

5. Testa bildeffekter

I delmomentet tar Peter upp bildeffekter som du kan använda.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

6. Teman och design

I delmomentet visar Peter olika teman som du kan arbeta med.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

7. Övergångar och animeringarProva!

I delmomentet visar Peter övergångar och animeringar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

8. Spara din presentation

I delmomentet visar Peter hur du sparar din presentation.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

9. Det magiska fotoalbumet

I delmomentet tar Peter upp hur du kan skapa fotoalbum.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

10. Transparens och ordna objekt

I delmomentet visar Peter hur du kan få ordning på texter och bilder.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

11. Video och ljud

I delmomentet visar Peter hur du kan arbeta med video och ljud.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

12. Ordna om och kör ditt bildspel

I delmomentet tar Peter upp bildspel.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

13. Introduktion till att skapa minnesvärda presentationer

I delmomentet presenterar Peter den andra halvan av kursen som berör presentationer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

14. Din startsida

I delmomentet visar Peter hur du kan skapa minnesvärda startsidor.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

15. Regeln om tre

I delmomentet visar Peter hur du kan använda regeln om tre.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

16. Den optiska mittpunkten

I delmomentet tar Peter upp den optiska mittpunkten.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

17. Hur ska jag göra med texten?

I delmomentet tar Peter upp hur du kan arbeta med text i PowerPoint.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

18. Färgharmoni och kontrast

I delmomentet visar Peter hur du kan arbeta med färgharmonier och kontraster.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

19. Signal och brus

I delmomentet tar Peter upp hur du kan undvika brus i din presentation.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

20. Asymmetri och symmetri

I delmomentet tar Peter upp vad du bör tänka på kring asymmetri och symmetri.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

21. Visuella varelser

I delmomentet visar Peter hur du kan arbeta med visuella intryck.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

22. Använd gärna video

I delmomentet uppmuntrar Peter dig till att använda video i dina presentationer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

23. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 18 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Designa med PowerPoint 2016 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Designa med PowerPoint 2016 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Designa med PowerPoint 2016 730 1 1400

Kontakt