8D

8D

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 4 timmar

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Börja din utbildning i 8D-metoden online idag och lär dig att effektivt lösa problem.

I utbildningen 8D får du lära dig en omfattande förbättringsstruktur med många kraftfulla verktyg som underlättar din verksamhet. I utbildningen berörs bland annat hur du bygger team med rätt kompetenser och hur du arbetar med FMEA och rotorsaksanalyser. Du får även tillgång till användbara mallar, diagram, matriser och övningar.

Relevanta nyckelord: Problemlösning, felanalys, kvalitetskontroll, avvikelsehantering, förbättringsåtgärder, processförbättring, kontinuerlig förbättring, standardisering

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Syfte och struktur
 • D0 - förarbete och åtgärder av akuta behov
 • D1 - bildande av team
 • D1 - kompetenser i teamet
 • D2 - kompetensbeskrivning
 • D3 - kortsiktiga åtgärder
 • D4 - grunden i förbättringsarbete
 • D4 - rotorsaksanalyser
 • Insats-nytta-mall
 • Bakgrund och syfte med FMEA
 • Produkt- och Process-FMEA
 • Förberedelser
 • Översikt över kalkylbladet
 • Kalkylbladet
 • Beräkna risktal
 • Åtgärder
 • Exempel
 • Arbetsgång
 • Övning
 • 5 varför
 • Y = f(x)
 • Processkartläggning
 • Fiskbensdiagram
 • Orsak-verkan-matris
 • D5 - framtagande av permanenta lösningar
 • Brainstorming
 • Kriteriematris
 • D6 - genomförande av permanenta lösningar
 • D6 - PDCA
 • D6 - pilotstudier
 • D7 - säkerställa och förebygga upprepande av problem
 • D8 - uppmärksamma och sprida erfarenheter samt fira framgångar
 • D8 - Enpunktslektioner
 • D8 - storytelling
 • D8 - övertagande
 • D8 - problemlösning
 • Verktygsmall
 • Protokollmall

Delmoment

0. Introduktion till kursen 8D

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

1. Syfte och struktur

I delmomentet går Ronny igenom syfte och struktur.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

2. D0 - förarbete och åtgärder av akuta behov

I delmomentet tar Ronny upp D0 - förarbete och åtgärder av akuta behov.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

3. D1 - bildande av team

I delmomentet berör Ronny D1 - bildande av team.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

4. D1 - kompetenser i teamet

I delmomentet berör Ronny kompetenser i teamet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

5. D2 - problembeskrivning

I delmomentet tar Ronny upp D2 - kompetensbeskrivning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

6. D3 - kortsiktiga åtgärder

I delmomentet går Ronny igenom D3 - kortsiktiga åtgärder.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

7. D4 - grunden i förbättringsarbete

I delmomentet tar Ronny upp D4 - grunden i förbättringsarbete.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

8. D4 - rotorsaksanalyser

I delmomentet berör Ronny D4 - rotorsaksanalyser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

9. Insats-nytta-mall

I delmomentet går Ronny igenom en mall för insats och nytta.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

10. Introduktion till Rotorsaksanalyser och FMEA

I delmomentet introducerar Ronny rotorsaksanalyser och FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

11. Bakgrund och syfte med FMEA

I delmomentet berättar Ronny om bakgrunden och syftet med FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

12. Produkt- och Process-FMEA

I delmomentet går Ronny igenom Produkt- och Process-FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

13. Förberedelser

I delmomentet visar Ronny vilka förberedelser som behöver göras inför FMEA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

14. Översikt över kalkylbladet

I delmomentet ger Ronny en översiktlig bild över kalkylbladet. Under extramaterial finner du utbildarens mall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

15. Kalkylbladet del 1

I delmomentet går Ronny igenom kalkylbladet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

16. Kalkylbladet del 2

I delmomentet fortsätter Ronny att gå igenom kalkylbladet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

17. Beräkna risktal

I delmomentet förklarar Ronny hur du beräknar risktal.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

18. Åtgärder

I delmomentet berör Ronny arbetet med rekommenderade åtgärder.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

19. Exempel

I delmomentet visar Ronny hur mallarna kan fyllas i.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

20. Arbetsgång

I delmomentet visar Ronny hur arbetsgången kan se ut.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

21. Övning

I delmomentet delar Ronny med sig av en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

22. Allting har orsakerProva!

I delmomentet förklarar Ronny varför vi bör arbeta med rotorsaksanalyser.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

23. 5 varför

I delmomentet förklarar Ronny hur du går till botten med problemen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

24. Y = f(x)

I delmomentet förklarar Ronny sambandet mellan X och Y. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

25. Processkartläggning

I delmomentet visar Ronny hur du kan genomföra en processkartläggning. Du får även genomföra en övning.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

26. Fiskbensdiagram

I delmomentet visar Ronny hur du kan arbeta med fiskbensdiagram. Du får även genomföra två övningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

27. Orsak-verkan-matris

I delmomentet visar Ronny hur du kan använda en orsak-verkan-matris.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

28. D5 - framtagande av permanenta lösningar

I delmomentet tar Ronny upp D5 - framtagande av permanenta lösningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

29. Brainstorming

I delmomentet berör Ronny brainstorming.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

30. Kriteriematris

I delmomentet går Ronny igenom en kriteriematris.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

31. D6 - genomförande av permanenta lösningar

I delmomentet går Ronny igenom D6 - genomförande av permanenta lösningar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

32. D6 - PDCA

I delmomentet går Ronny igenom D6 - PDCA.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

33. D6 - pilotstudier

I delmomentet tar Ronny upp D6 - pilotstudier.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

34. D7 - säkerställa och förebygga upprepande av problem

I delmomentet berör Ronny D7 - säkerställa och förebygga upprepande av problem.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

35. D8 - uppmärksamma och sprida erfarenheter samt fira framgångar

I delmomentet berör Ronny D8 - uppmärksamma och sprida erfarenheter samt fira framgångar.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

36. D8 - Enpunktslektioner

I delmomentet tar Ronny upp D8 - enpunktslektioner.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

37. D8 - storytelling

I delmomentet tar Ronny upp D8 - storytelling.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

38. D8 - övertagande

I delmomentet tar Ronny upp D8 - övertagande.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

39. D8 - problemlösning

I delmomentet tar Ronny upp D8 - problemlösning. Under extramaterial finner du utbildarens ifyllda protokollmall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

40. Verktygsmall

I delmomentet går Ronny igenom en verktygsmall. Under extramaterial finner du utbildarens verktygsmall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

41. Protokollmall

I delmomentet går Ronny igenom en protokollmall. Under extramaterial finner du utbildarens tomma protokollmall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

42. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. Under extramaterial finner du utbildarens 8D-mall.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 8D och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 8D måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
8D 843 1 2910

Kontakt