Om oss

Om Jobbmatchad

Jobbmatchad.se är portalen som strävar efter att bli arbetssökandes och arbetsmarknadsaktörers vassaste verktyg för att hjälpa arbetssökande att bli konkurrenskraftiga och etablerade på arbetsmarknaden. Bakgrunden till Jobbmatchad är det forskningsarbete som Diploma Arbetsmarknad utfört avseende att ta fram den mest effektiva processen för att hjälpa alla människor oavsett förutsättningar till varaktiga arbeten. I arbetet har stor erfarenhet samlats in från företag, arbetsmarknadsaktörer och Arbetsförmedlingen. Erfarenhet från företagsinterna processer avseende deras syn på när någon blir anställningsbar har också legat till grund för Jobbmatchad.se

Resultatet är just Jobbmatchad.se som är anpassad för att hjälpa arbetssökande att bli så attraktiva för arbetsgivare att stora mängder dolda jobb kan skapas och sysselsättningsgraden öka. En vision om ett starkare Sverige där individers önskemål tas tillvara.

Utöver högt meriterande utbildningar finns på portalen ledande utbildningar i hur arbetssökande kan visa för arbetsgivare att de kan bidra, hur de säljer in sig själva och hur de själva skapar och drar fram dolda jobbmöjligheter där det finns stora möjligheter till att snabbt komma i arbete.

Portalen börjar dock från grunden och kan via Sveriges främsta experter, inspiratörer och föreläsare hjälpa till med motivation, självkänsla och personlig utveckling. Föreläsningarna, utbildningarna och portalen är världsunik och finns bara tillgängligt via Jobbmatchad.se och dess moderbolag.

Brev från grundaren

Vi är väldigt noga med att bara ta fram utbildningar som arbetsgivare finner meriterande och fokuserar på att digitalisera identiska eller likvärdiga kurser och utbildningar som idag efterfrågas. Våra digitala varianter har samma innehåll, omfattning, upplägg, lärare, kunskapstester och diplomering, utbildningarna är godkända av bland annat Advokatsamfundet, Unionen, SRF, FAR och många andra som fullgod identisk utbildning jämfört med klassrumsversionen.

Vi tar också fram den utbildning en arbetssökande saknar för att nå sitt drömjobb, därför har vi egentligen allt utbud någon någonsin behöver.

Utöver detta tillgängliggör vi föreläsningar av ledande föreläsare vars föreläsningar oftast kostar 20 000 till 100 000 kr per dag att anlita. Idag finns ca 350 föreläsningar med 200 av landets främsta experter, inspiratörer och föreläsare tillgängliga. Med ett fantastiskt utbud och stora delar av landets ledande kompetens samlad på Jobbmatchad, kan man börja tala om en nationell samling för att hjälpa arbetssökande i arbete.

Vi har ett stort hjärta och vår vision är att demokratisera vidareutbildningen och göra den lättillgänglig för fler.

Niclas Mårdfelt
Affärsområdeschef Diploma Arbetsmarknad

Företagsinformation

Jobbmatchad.se drivs av Diploma Group Sverige AB med tillhörande verksamheter Diploma Utbildning, Diploma Produktion, Diploma Lärportal och Föredrag.se.

Diploma Group startades 2012 med syftet att stärka medarbetarna med deras kompetensutveckling och hjälpa organisationer att få mer effekt i sin ordinarie verksamhet. Vår kärnverksamhet är att digitalisera utbildningar samtidigt som vi vill bibehålla de omtyckta lärarna i centrum, det är trots allt deras kunskap som är värdefull, mediet är bara ett effektivt sätt att sprida kunskapen.

Här hos oss på Diploma möter du lärarna - såsom de håller sina lärarledda utbildningar. De talar till dig, får dig att reflektera och lära. Skillnaden mot när de genomför sin utbildning ”live” är att de i förväg har tänkt till vad som brukar ske på deras utbildningstillfällen. Vilka reaktioner brukar komma? Vilka frågor brukar dyka upp och varför? Med detta som grund lägger utbildaren tillsammans med oss upp en pedagogik som svarar mot detta, samma pedagogik som ”på-plats-utbildningarna” Alla utbildningar är dessutom extra kärnfulla då vi, tillsammans med utbildarna, varit måna om att skala av sådant som inte bidrar till ett aktivt och intressant lärande.

Under 2021 genomfördes c:a 30.000 ekvivalenta utbildningsdagar på våra plattformar.