Reklamköpare

Reklamköpare

Sälj och marknad | 2 timmar och 35 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen är framtagen för att möta de utmaningar och den komplexitet som den moderna marknadsavdelningen står inför. Ökad komplexitet i kommunikation, krav på bevisbörda och starkare effektkrav är bara några av alla utmaningar som du måste förhålla dig till.

I utbildningen får du lära dig att bli en riktigt bra reklamköpare och att skapa en kampanjplan stark nog för att du inte ska behöva anlita en byrå. Utbildningen passar dig som inte har någon tidigare erfarenhet av reklaminköp men är även tänkt som fortbildning för dig som arbetar med extern kommunikation.

Publicerad: 2014-02-28

Innehåll

 • Hur du gör en nulägesanalys
 • Fastställ kampanjens mål, målgrupper och mätvärden
 • Strukturera en kampanj
 • Förhandling med byråer och leverantörer
 • Strategier under kampanjen
 • Grundregler för att bli framgångsrik inköpare av reklam
 • Uppföljning av kampanj
 • Realtidskommunikation i det moderna tidevarvet
 • Marknadskommunikationens moderna utmaningar
 • Marknadsavdelningens utmaningar
 • Få ut mer ur din budget
 • Så arbetar framtidens marknadsavdelning
 • Strategier för att få stark effekt

Delmoment

1. Bli en riktigt bra reklamköpare

Kursen Reklamköpare inleder med att besvara frågan: Hur blir man en bra reklamköpare? Utbildare Gunilla Bergh ger 10 tips på vad vi kan göra för att lyckas med upphandling av marknadskommunikation och lägger en grund med bra kunskaper inför utbildningens kommande avsnitt.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 55 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 35 minuter)

2. Så gör du en bra kampanjplan - Del 1

Grunden för marknadskommunikationen är den kampanjplan du upprättar och som du sedan ofta i realtid behöver förhålla dig till i takt med att du ser resultatet av dina insatser. I detta kursavsnitt får vi lära oss allt vi behöver veta kring hur man skapar en riktigt framgångsrik kampanjplan.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 35 minuter)

3. Så gör du en bra kampanjplan - Del 2

Detta kursavsnitt handlar om hur vi mäter resultatet av vår kampanj, identifierar mål, målgrupper och aktiviteter samt hur vi får ut det mesta ur vår budget. Vi får lära oss grundregler och hur vi bör tilltala våra tilltänkta kunder.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 54 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 35 minuter)

4. Framtidens marknadsavdelningProva!

Gunilla Bergh avslutar utbildningen med att ge oss svar på hur marknadsavdelningarnas arbete förändras och hur vi bör förhålla oss till det för att bli framgångsrika. Vi får en genomgång kring de utmaningar marknadsavdelningar står inför, hur vi kan leverera billigare, snabbare och effektivare marknadsföring och hur vi förhåller oss till kampanjplaner i realtidskommunikationens värld. I kursavsnittet lär vi oss även hur vi kan arbeta med leverantörer och avtal samt hur vi kan använda vår egen interna personals kompetenser för att få mer kommunikativ effekt till lägre budget.

Utbildare: Gunilla Bergh
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 35 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Reklamköpare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Reklamköpare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Reklamköpare 141 1 2500

Kontakt