PR - Grundkurs

PR - Grundkurs

Sälj och marknad | 1 timme och 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

PR är kommunikation via icke köpta kanaler. Den som lär sig att effektivt få ut sitt budskap i media utan att annonsera kan öka sin försäljning, bygga sitt varumärke och spara pengar.

Utbildningen går steg för steg igenom hur du arbetar framgångsrikt med PR och gör ditt budskap relevant för de medier du vill figurera i, visar hur du utformar, når ut med och följer upp en pressrelease och vilka andra verktyg och tjänster som du kan välja att använda samt lär ut hur du följer upp kontakter med journalister och mäter resultatet av ditt PR-arbete.

En utbildning för dig som vill lära dig skapa framgångsrik kommunikation på mottagarnas villkor.

Publicerad: 2014-03-11

Innehåll

 • Vad är effektiv PR?
 • Hur skapar du storys och kampanjer som lockar media?
 • Media som affärspartner
 • Tonalitet och känslor i olika budskapskanaler
 • Tips, erfarenheter och framgångsfaktorer
 • Arbeta framgångsrikt med pressreleaser
 • Genomgång av olika metoder för att arbeta med PR
 • Hur du arbetar praktiskt med PR
 • Kriterier för vad som skapar en nyhet
 • Att utveckla en PR-strategi
 • Paketera budskap för respektive mediehus
 • Skapa en medielista
 • Hur du mäter resultatet av din insats
 • Hur du pratar med journalister
 • Hur du följer upp budskap och pressreleaser
 • Tumregler för vilka tjänster som du bör köpa in och vad du kan göra själv

Delmoment

1. Att arbeta framgångsrikt med PR

I det första delmomentet får du lära dig vad PR är, hur du arbetar framgångsrikt med PR och vad du kan göra för att locka journalister att skriva om ditt budskap.

Utbildare: Mattias Tönnheim
Längd: 36 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

2. Mediekontakter och pressrelease

I det andra delmomentet utbildas du i hur du utformar, når ut med och följer upp en pressrelease. I delmomentet behandlas även när du ska välja att använda andra verktyg än pressreleasen och hur du ser till att endast relevanta nyheter kommer till relevanta journalister.

Utbildare: Mattias Tönnheim
Längd: 33 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

3. Att utvärdera resultatet av PR-arbetet

Det tredje delmomentet fokuserar på hur du följer upp kontakter med journalister och hur du mäter resultatet av PR-arbetet. Du får även en genomgång av marknadens olika verktyg och tjänster. I delmomentet får du lära dig hur du verbalt gör för att föra en framgångsrik dialog med journalister när du vill sälja in ett budskap. Du får lära dig om Retriver, MyNewsdesk och hur du skapar förteckningar över journalister.

Utbildare: Mattias Tönnheim
Längd: 27 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen PR - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen PR - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
PR - Grundkurs 161 1 2200

Kontakt