Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 26 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om ledarskap och mångfald på en djuptgående nivå med vår online-utbildning. Påbörja din resa redan idag.

Utbildningen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap och din verksamhet, för att skapa en inkluderande arbetsmiljö med kompetent, välmående personal som presterar på topp och bidrar med olika perspektiv till problemlösning, produktutveckling och kundmöten.

I utbildningen får du lära dig hur du arbetar med mångfald som långsiktig strategi med hjälp av ett medvetet, normkritiskt perspektiv och hur mångfald implementeras i samtliga processer och nivåer i organisationen. Utbildningen skapar förståelse för olika perspektiv, definitioner och drivkrafter, förklarar hur du undviker vanliga misstag och påvisar hur mångfaldsarbetet gör dig till en attraktivare arbetsgivare och affärspartner.

Relevanta nyckelord: Ledarskapsstil, Empati, Kulturell förståelse, Jämlikhet, Mångfaldsplanering, Teambyggande, Motivation, Handlingsplan

Publicerad: 2018-11-01

Innehåll

 • Att definiera mångfald
 • Att implementera mångfald i sin verksamhet
 • Mångfald som strategi
 • Mångfald på alla verksamhetsnivåer
 • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
 • Det mångfaldsstrategiska ledarskapet
 • Olika perspektiv på mångfald
 • De vanligaste drivkrafterna
 • Att arbeta med omvärldsanalys
 • Att arbeta med statistik
 • Effekterna av mångfaldsarbetet

Delmoment

0. Introduktion till kursen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Ebba Hagander Mir presenterar kursens innehåll och upplägg samt sina kollegor Sarah Anwar och Elinor Tjäder Säfström.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

1. Vad är mångfald?

Elinor Tjäder Säfström går igenom vad mångfald innebär.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

2. Strategi

Det här delmomentet behandlar mångfald som strategi.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

3. Normer och normkritik

I delmomentet går Elinor Tjäder Säfström igenom det normkritiska perspektivet som ett värdefullt förändringsverktyg.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

4. De vanligaste drivkrafterna

Ebba Hagander Mir går igenom de vanligaste drivkrafterna bakom externt mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

5. OmvärldsspaningProva!

Sarah Anwar förklarar hur det går till att arbeta med omvärldsanalys.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

6. Effekten

Ebba Hagander Mir tar upp effekterna av mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

7. Avslutning

Sarah Anwar går igenom hur man ska gå tillväga för att påbörja sitt mångfaldsarbete och förankra det i verksamheten.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 26 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete 237 1 2695

Kontakt