Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 23 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om externt och strategiskt arbete med mångfald på en djuptgående nivå med vår online-utbildning. Påbörja din resa redan idag.

I utbildningen Mångfald - Externt, strategiskt arbete ligger fokus på hur du implementerar mångfald i din verksamhet för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där fler kompetenser tas tillvara. Du får lära dig hur du blir en relevant affärspartner för en bredare kundbas, hur du arbetar med omvärldsanalys och statistik samt ett medvetet, normkritiskt perspektiv. Utbildningen tar dig genom olika perspektiv, definitioner och drivkrafter, förklarar hur du kan arbeta med mångfald som långsiktig strategi och påvisar positiva aspekter av mångfaldsarbete.

Relevanta nyckelord: Diversitet, Social ansvarstagande, Rekrytering, Kulturell kompetens, Kundrelationer, Rättvisa, Diskriminering, Inkludering

Publicerad: 2015-09-17

Innehåll

  • Att definiera mångfald
  • Mångfald som strategi
  • Det normkritiska perspektivet som förändringsverktyg
  • Olika perspektiv på mångfald
  • De vanligaste drivkrafterna
  • Att arbeta med omvärldsanalys
  • Att arbeta med statistik
  • Externa effekter av att implementera mångfald

Delmoment

0. Introduktion till kursen Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Ebba Hagander Mir presenterar kursens innehåll och upplägg samt sina kollegor Sarah Anwar och Elinor Tjäder Säfström.

Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

1. Vad är mångfald?

Elinor Tjäder Säfström går igenom vad mångfald innebär.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

2. Strategi

Det här delmomentet behandlar mångfald som strategi.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

3. Normer och normkritik

I delmomentet går Elinor Tjäder Säfström igenom det normkritiska perspektivet som ett värdefullt förändringsverktyg.

Utbildare: Elinor Tjäder Säfström
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

4. De vanligaste drivkrafternaProva!

Ebba Hagander Mir går igenom de vanligaste drivkrafterna bakom externt mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

5. Omvärldsspaning

Sarah Anwar förklarar hur det går till att arbeta med omvärldsanalys.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

6. Effekten

Ebba Hagander Mir tar upp effekterna av mångfaldsarbete.

Utbildare: Ebba Hagander Mir
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

7. Avslutning

Sarah Anwar går igenom hur man ska gå tillväga för att påbörja sitt mångfaldsarbete och förankra det i verksamheten.

Utbildare: Sarah Anwar
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 23 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Mångfald - Externt, strategiskt arbete och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Mångfald - Externt, strategiskt arbete måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Mångfald - Externt, strategiskt arbete 236 1 2695

Kontakt