Konsumentköplagen - Grundkurs

Konsumentköplagen - Grundkurs

Juridik | Sälj och marknad | 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Konsumentköplagen (KKL) reglerar förhållandet mellan en näringsidkare och en konsument avseende försäljning av varor för privat bruk. Utbildningen riktar sig till dig som möter kunder i butik eller via kundtjänst och som behöver vara insatt i rådande lagstiftning avseende ansvar, avlämnande, riskövergång, avtalsbrott och påföljder samt tidsfrister, reklamation och bevisbörda.

Publicerad: 2017-11-15

Innehåll

  • Tillämpning av Konsumentköplagen i butik och vid näthandel
  • Avlämnande och riskövergång
  • Avtalsbrott
  • Reklamation, bevisbörda och tidsfrister
  • Påföljder vid avtalsbrott

Delmoment

0. Introduktion till kursen Konsumentköplagen - Grundkurs

Utbildare Jon Kihlman presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

1. Avlämnande och riskövergångProva!

I delmomentet behandlar Jon konsumentköplagens tillämpning samt förklarar innebörden av avlämnande och riskövergång.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

2. Säljarens avtalsbrott

I delmomentet går Jon igenom avtalsbrott som säljaren kan göra sig skyldig till.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

3. Reklamation och bevisbörda

I delmomentet förklarar Jon vad som gäller avseende reklamation och bevisbörda.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

4. Påföljder vid avtalsbrott

I delmomentet tar Jon upp påföljder vid avtalsbrott.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Konsumentköplagen - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Konsumentköplagen - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Konsumentköplagen - Grundkurs 575 1 1850

Kontakt