GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

Data och IT | 1 timme och 55 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2021-10-20. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation.

I samband med att utbildningen tas bort publiceras en ny version med titeln IT-säkerhet - GDPR ur ett tekniskt perspektiv.

I maj 2018 trädde lagstiftningen om GDPR/Dataskyddsförordningen i kraft och ersatte PUL. I den här utbildningen får du lära dig om de fyra grundprinciperna utifrån ett tekniskt perspektiv. Utbildningen ger dig en bild av hur tekniska lösningar bör struktureras i enlighet med GDPR, grunderna inom säkerhetsarkitektur, uppfyllande av privacy and security by design-kraven och säkerhetsmekanismer som är viktiga för att kunna minska riskerna och därmed underlätta uppfyllandet av GDPR. Genom utbildningen får du råd kring implementeringen av ett arbetssätt som uppfyller kraven över tid, inte bara en gång.

I första hand riktar sig utbildningen till tekniskt ansvariga och den är även lämplig för övriga medarbetare som berörs av GDPR. Utbildningen visar på olika sätt att lösa de tekniska dilemman och krav som behöver uppfyllas och framhåller att företagets juridiskt ansvariga personer är de som i slutänden behöver godkänna att lösningarna uppfyller GDPR.

Innehåll

 • De fyra grundprinciperna ur ett tekniskt perspektiv
 • Dynamiskt register och enklare tillgång till din egen data
 • Ansvar för dataanvändning
 • Rätt till flyttbarhet av data
 • Rätt att bli bortglömd och regler kring olika sorters data
 • Vikten av att ha koll på vad som händer i datamiljön och att informera om läckt data
 • Att förvara och skydda data
 • Att lägga till, ta bort eller ändra data
 • Olika sorters identiteter
 • Säker identitet och tvåfaktorsautentisering
 • Administratörer, behörigheter och arbetsstationer
 • Teknisk övervakning, SOC, flera lager skydd och förberedelse på dataintrång
 • Privacy and security by design implementerat från början
 • Riskanalys och risktriangeln ur ett GDPR-perspektiv
 • Att förstå processen och fastställa nödvändiga insatser
 • Grunderna inom säkerhetsarkitektur
 • Säkerhetstester
 • Att kryptera eller inte kryptera data
 • Hantering av nycklar, loggar och backupsystem
 • Incidenthanteringsprocessen, förberedelser och tillvägagångssätt när ett dataintrång sker
 • Etablera en hög säkerhetsnivå på alla områden

Delmoment

0. Introduktion till kursen GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

Utbildare Jesper Kråkhede presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

1. GDPR ur ett tekniskt perspektiv

I delmomentet går Jesper igenom GDPR:s betydelse, vad det kan vara som behöver skyddas samt vilket värde detta har.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

2. Privacy kontra securityProva!

I delmomentet förklarar Jesper skillnaderna mellan privacy och security.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

3. Fyra grundprinciper inom teknisk GDPR

I delmomentet tar Jesper upp de fyra grundprinciperna inom teknisk GDPR.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

4. Enklare tillgång till din data

I delmomentet förklarar Jesper innebörden av dynamiskt register, process- och systemägare.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

5. Flyttbarhet av data

I delmomentet berör Jesper vad flyttbarhet av data innebär ur ett tekniskt perspektiv.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

6. Rätt att bli bortglömd

I delmomentet berättar Jesper vilken data som du har rätt att begära att den tas bort.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

7. Rätt att veta om data läcker

I delmomentet går Jesper in på vad som gäller om data läcker i din miljö.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

8. Grunden är identitet

I delmomentet går Jesper igenom olika sorters identiteter.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

9. Säker identitet

I delmomentet delar Jesper med sig av goda råd avseende säker identitet.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

10. Hur skall du hantera administratörerna?

I delmomentet tar Jesper upp frågor rörande skydd av administratörsbehörigheter.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

11. Övervakning

I delmomentet tar Jesper upp aspekter kring övervakning och flera lager av skydd.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

12. Privacy and security by design

I delmomentet förklarar Jesper vikten av att uppfylla privacy and security by design.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

13. Riskanalys

I delmomentet förklarar Jesper hur en riskanalys går till i enlighet med GDPR.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

14. Risktriangeln ur ett GDPR-perspektiv

I delmomentet förklarar Jesper hur de olika delarna i risktriangeln definieras och hur modellen fungerar.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

15. Säkerhetsarkitektur

I delmomentet går Jesper in på problemlösning och säkerhetsarkitektur utifrån resultatet av riskanalysen.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

16. Säkerhetstest

I delmomentet tar Jesper upp säkerhetstest av design, kod, slutresultat, m.m.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

17. Kryptera data

I delmomentet visar Jesper fördelarna med att kryptera data.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

18. Incidenthanteringsprocessen

I delmomentet förklarar Jesper hur du hanterar ett pågående dataintrång.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

19. Fördjupning om rätten att bli bortglömd

I delmomentet fördjupar sig Jesper i rätten att bli bortglömd och skapande av raderingsnycklar.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

20. Fördjupning om rätten att bli bortglömd och backup

I delmomentet går Jesper in på aspekter kring krypterad och icke-krypterad backup.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

21. Etablera en baslinje

I delmomentet går Jesper in på hur du höjer säkerhetsnivån.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

22. GDPR i framtiden

I delmomentet lyfter Jesper fram förändringar som är viktiga att vara medveten om gällande GDPR.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

23. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av goda råd.

Utbildare: Jesper Kråkhede
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv 544 1 2250.0

Kontakt