Försäljning via servicetekniker

Försäljning via servicetekniker

Sälj och marknad | 36 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Servicetekniker ger företaget möjligheter genom sin stora kontaktyta ut mot befintliga och nya kunder. Det företag som får sina servicetekniker att bli merförsäljande, skapa säljleads eller proaktivt skapa nya affärsmöjligheter ökar sin lönsamhet kraftfullt.

Samtidigt finns en utmaning i att få servicetekniker ser sig själva som säljare och oftast saknar kunskap om hur man säljer eller följer upp dialoger.

Utbildningen Försäljning via servicetekniker lotsar servicetekniker förbi rädslor mot försäljning till att veta vad och hur de ska göra för att bidra till att driva affärer. Utbildningen passar både dig som vill bli bättre på kundvård och dig som har ett direkt budgetansvar.

Publicerad: 2013-12-27

Innehåll

  • Serviceteknikerns möjligheter som säljare
  • Serviceteknikerns säljande arbetssätt
  • Vad är försäljning och vad är kundvård?
  • När säljer serviceteknikern?
  • Hur säljer serviceteknikern?
  • Interna förberedelser
  • Säljande kundvård
  • Säljteknik för servicetekniker
  • Uppgifter för att få igång det nya arbetssättet
  • Retorik, dialog och grundläggande säljkunskaper

Delmoment

0. Introduktion till kursen Försäljning via serviceteknikerProva!

Utbildare Sten Bodin presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

1. Serviceteknikerns möjligheter som säljare

Utbildningen inleds med att du får en bild av de möjligheter som uppstår i relationen mellan kund och servicetekniker. Serviceteknikern är en person som ser möjligheter till förbättringar ute hos kund. I delmomentet får du lära dig att förstå och se fler möjligheter i detta möte.

Utbildare: Sten Bodin
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

2. Serviceteknikerns arbetssätt

Delmomentet behandlar den delikata övergången mellan kundvård och service till serviceteknikerns säljfrämjande moment.

Utbildare: Sten Bodin
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

3. Interna förberedelser

I delmomentet går Sten igenom vad som behöver göras för att ge serviceteknikern goda förutsättningar att bidra med försäljning ute hos kund. Delmomentet behandlar frågor som koordinationen mellan sälj- och serviceavdelning, om vikten av att ta fram efterlämningsmateriel och om att prata igenom vad som ska säljas och varför.

Utbildare: Sten Bodin
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

4. Kort introduktion till försäljning

Delmomentet ger en introduktion till säljteknik anpassad till säljteknikerns vardag. Delmomentet syftar inte till att utbilda serviceteknikern till en fullfjädrad säljare utan ger kunskaper om hur säljare jobbar och hur de bör jobba.

Utbildare: Sten Bodin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

5. Summering av kurs

Sten summerar kursen och ger dig en repetition av de viktigaste lärdomarna. Du får flera övningar som du kan använda i din verksamhet för att komma igång och för att få arbetssättet att fungera.

Utbildare: Sten Bodin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 36 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Försäljning via servicetekniker och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Försäljning via servicetekniker måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Försäljning via servicetekniker 147 1 2175

Kontakt