Försäljning av konsulttjänster

Försäljning av konsulttjänster

Sälj och marknad | 1 timme och 25 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Som konsult kan du redan ditt företags viktigaste erbjudanden och du har upparbetade kontakter med befintliga kunder. Att som konsult aktivt bidra till försäljning är det snabbaste sättet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra mot organisationens mål.

Utbildningen Försäljning av konsulttjänster är till för dig som är redo att ta nästa steg och utvecklas i din yrkesroll. Du får lära dig att sälja som konsult, att utveckla dina förmågor till merförsäljning och att skapa nya affärer som hjälper människor i deras vardag.

Som konsult fyller du en viktig roll då konsultkåren ger företaget en stor kontaktyta ut mot befintliga kunder. Det företag som får sin konsultkår att bli merförsäljande, skapa säljleads eller proaktivt skapa nya affärsmöjligheter ökar sin lönsamhet kraftfullt.

Samtidigt finns en utmaning i att få konsulter ser sig själva som säljare och oftast saknar detaljkunskap om hur man säljer. Utbildningen Försäljning av konsulttjänster lotsar konsulter förbi vanliga rädslor mot försäljning till att veta vad och hur de ska göra för att bidra till att driva affärer.

Publicerad: 2014-03-17

Innehåll

 • Traditioner och synsätt på säljare
 • Vad försäljning handlar om
 • Rollen som säljare av tjänster
 • Skillnaden mellan att sälja tjänster och att sälja produkter
 • Frågeteknik och dialog
 • Skapa merförsäljning
 • Kundens beslutsprocess
 • Hur kunder beter sig
 • Förmågan att hjälpa kunder genom att sälja till dem
 • Skillnaden mellan komplex och enkel försäljning
 • Krossförsäljning
 • Utveckla kundkonto

Delmoment

0. Introduktion till kursen Försäljning av konsulttjänsterProva!

Utbildare Anders Lindh presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

1. Traditioner kring försäljning och säljare

I det här delmomentet utbildas du i hur synen på säljare traditionellt sett ut och hur detta påverkar konsulten i rollen att hjälpa kunder.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

2. Att sälja konsulttjänster

Delmomentet visar vad som krävs av säljaren och dennes företag för att skapa trovärdighet och bli älskad av kunderna.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

3. Frågeteknik och säljfrämjande dialog

I detta delmoment får du lära dig att via samtal bygga en relation till kunden samtidigt som du styr samtalet framåt mot era gemensamma mål.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

4. Merförsäljning & Kundens beslutsprocess

Det här delmomentet lär dig att framgångsrikt förhålla dig till hur kunden fattar beslut och hur du kan arbeta med merförsäljning istället för nyförsäljning.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

5. Summering av kurs

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anders Lindh
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 25 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Försäljning av konsulttjänster och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Försäljning av konsulttjänster måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Försäljning av konsulttjänster 175 1 2300

Kontakt